Protokoll og saksdokumenter fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 11. Mar 2024

Årsmøtet til Lambertseter IF ble avholdt torsdag 21. mars 2024 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.


Her er protokollen fra årsmøtet:

Protokoll LIF årsmøte 2024.pdf


Sakslisten:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne forretningsorden

6. Godkjenne innkallingen

7. Godkjenne sakslisten

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet, herunder revisors og kontrollutvalgets beretninger

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi hovedstyret/gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; med leder, ett medlem til og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; med leder, to medlemmer til og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter LIF årsmøte 2024.pdf


Innstillinger til valg:

Innstillinger valg.pdf


Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger 2023.pdf


Klubbens lover:

Lover LIF.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.