Treningsavgift i LIF
For at hjulene skal gå rundt i LIF må alle medlemmer bidra med innbetaling av treningsavgift.

Følgende satser gjelder for 2023:

 
Aldersgruppe 

Treningsavgiftsatser
 Treningsavgift for aldersgruppen 14 år og oppover
 
Kr. 2 800
 
 Treningsavgift for aldersgruppen 11 år - 13 år
Kr. 2 250
 
 Treningsavgift for aldersgruppen 8-10 år
Kr. 1 900
 
Treningsavgift for aldersgruppen 7 år


Treningsavgift for aldersgruppen 5-6 år 


Treningsavgift for aldersgruppen 5-6 år (nye medlemmer)

Kr. 950


Kr. 500

Kun medlemsavgift
 
25 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3

I tillegg må alle være medlem i LIF og det koster kr. 200,- pr. år.