Statutter for Lambertseter idrettsforenings gullmerke

Sist endret ved vedtak i hovedstyret 17.01.2019. 

1. Gullmerket er foreningens fremste hederstegn. 

2. Utmerkelsen skal henge høyt, og skal kun tildeles personer som har utført usedvanlig fortjenestefullt arbeid for klubben gjennom mange år.

3. Merket tildeles bare en gang til en og samme person.

4. For å kvalifisere seg til merket bør vedkommende i en årrekke ha: 

    a. Deltatt aktivt i og framhevet seg i sportslig eller administrativt arbeid eller
    b. Deltatt i aktiv idrett og oppnådd resultater av høy klasse

5. Vedkommende må ha et godt skussmål blant sine klubbkamerater.

6. Den som tildeles gullmerket skal motta et synlig bevis på utnevnelsen i form av et diplom og klubbens gullmerke (klubbens logo med krans i gullfarge).

7. Gullmerket kan utdeles ved årsmøtet, eller ved større tilstelninger.

8. Gullmerkemottakere skal inviteres til jubileer og andre større tilstelninger i klubben.

9. Gullmerkekomiteen utnevnes av hovedstyret. Medlemmer i klubben sender forslag på kandidater skriftlig til leder av gullmerkekomiteen innen 31. desember. 

10. Gullmerkekomiteen vurderer innkomne forslag og innstiller aktuelle kandidater til hovedstyret, som kan godta én eller flere av kandidatene eller forkaste samtlige. En eventuell forkastelse av innstilte kandidater skal begrunnes skriftlig.

Gullmerke komitéen består for tiden av: Leder: Bjørn Skagen (Bjorn.Skagen@plandent.no) Inger Bore og Jørn Karlsvik.


Oversikt over de som har mottatt gullmerke: 

2020: Vegard Rooth, merket ble delt ut på friidrettens klubbkveld søndag 11 oktober. Se HER og HER for innstillingen som ble sendt gullmerkekomiteen. 

2019: Terje Chr. Halvorsen (post mortem), merket ble mottatt av hans datter Kristin i forbindelse med hennes 50 års fest på LIF sitt klubbhus.

Se her for innstillingen: Gullmerke_Innstilling med tillegg.pdf 

2018: Ingen utdeling.

2017: Ingen utdeling.

2016: Ingen utdeling.

2015:
På årsmøte i LIF avholdt 9. mars 2015 ble klubbens gullmerke tildelt Lisbet Guttormsen, Hilde K. Kvalvåg, og Tore Sandsmark. Klikk HER for å lese gullmerke komitéen sin innstilling. Hovedstyret vil på vegne av alle i klubben gratulerer med utmerkelsen.

2014: Ingen utdeling i 2014.

2013:
Rasmus Stene og Stein Kristian Næsje

På klubbkvelden for friidrettsgruppa 5. november 2013 ble klubbens gullmerke tildelt Rasmus og Stein Kristian. Klikk HER for å lese gullmerke komitéen sin innstilling for Rasmus og klikk HER for å lese gullmerke komitéen sin innstilling for Stein Kristian. Hovedstyret vil på vegne av alle i klubben gratulerer begge to med utmerkelsen.

Hege Røsholm og Unni Flisvang

På årsmøte i LIF avholdt 18. mars 2013 ble klubbens gullmerke tildelt Hege Røsholm og Unni Flisvang. Klikk HER for å lese gullmerke komitéen sin innstilling for Hege og klikk HER for å lese gullmerke komitéen sin innstilling for Unni. Hovedstyret vil på vegne av alle i klubben gratulerer begge to med utmerkelsen.

2012:
Bjørn Guttormsen og Jørn Karlsvik

På årsmøte i LIF avholdt 17. april 2012 ble klubbens gullmerke tildelt Bjørn Guttormsen og Jørn Karlsvik for mangeårig innsats i klubben. Begge er aktive deltagere i klubben og har vært medlem i mange år. De er "stå på personer" som aldri sier nei og som alltid er klar for en ekstra innsats enten det er i regi av andre eller om det kommer fra eget initiativ for å gjøre noe positivt for andre mennesker. De har vært spillere, trenere og lagleder for flere års trinn, ikke bare har de bidratt til å skape ett godt miljø for spillerne gjennom ulike tiltak, men også fått med seg foreldrene og skapt et godt totalmiljø som foreningen burde være stolt av. De senere år har begge også vært svært involvert i klubbenes utvikling gjennom sine verv i fotballgruppa bl.a. som leder, og ikke minst sine mange års innsats som leder av foreningen. De har vært en betydelig bidragsyter for klubben i form av stor arbeidsvilje/innsats og pågangsmot. Dette har bl.a. resultert i at vi i dag endelig har en kunstgressbane på plass og en flerbrukshall som er under prosjektering.

2011:
Jan Henrik Løland
På årsmøtet i Lambersteter IF 12. april 2011 ble Jan Henrik Løland tildelt idrettsforeningens gullmerke. Denne utmerkerlsen var vel fortjent etter 12 år i friidrettsgruppas styre, de siste ni årene som leder. Vi takker Jan Henrik for fantastisk innsats, og ønsker lykke til i "pensjonist"-tilværelsen.

2010:
Bjørn V. Skagen
Spiller (guttelag, junior, a-lag, oldboys), trener (flere yngre lag jenter/gutter, a-lag), lagleder, styremedlem i flere perioder.
Alt dette gjennom flere tiår.

Bjørn Tommy Nyborg
Trener (flere yngre lag, junior, a-lag), lagleder, fotballstyre i flere perioder. I over ti år ar Bjørn Tommy lagt et solid arbeide for klubben.

Inger O. Bore
Foreldrekontakt, leder husstyret, medlem i hovedstyre, ansvar for daglig drift, administrativt og utførende i en periode på godt over ti år.

2004:
Grete S. Larsen
Bidratt i forskjellige roller i gruppene i LIF gjennom mange år. 

1997:
Willy Hirre (utøver, tillitsvalgt, aldermannsligaen)
Solveig Olafsen (skigruppa, damegruppa, revisor)

1996:
Kai Hamre (friidrettsutøver, trener, 30 års medlem)
Lorang Wifladt (fotballtrener på de fleste lag - yngre og eldre, 40 års medlem)

1993:
Arve Moen (trener, lagleder, trenerkoordinator, styreverv i flere perioder)
Kjell Rustad (hovedstyre, redaktør LIF-posten, aldermannsligaen)

1992:
Berit Donsig

1985:
Elsi Svenningsen
Dagfinn Ola Moe
Eigil Hoxmark
Knut Dokka
Gerd Dokka
Poul Erik Donsig
Karl Paulsen
Bjørn Henriksen
Kåre Wåler

1983:
Jan Botillen

1982:
Kjell Wold

1980:
Håvard Heier
Kaare Asbjørnsen
Theodor Henriksen
Sjur Svennigsen

1975:

Kåre Ingberg
Ingolf Olsen

1971:

Reidar Olsen

1965:

Tore Ziener