Klikk HER for å komme til Oslo Fotballkrets sin side.

 

Regler 5'er fotball
Tettere, kjappere, morsommere!

 
 • Alle spillerne er involvert hele tiden 
 •  
 • Det må hele tiden foretas handlingsvalg 
 •  
 • Hver spiller får langt flere ballberøringer enn i elleverfotball – noe som raskt utvikler spesifikk og hensiktsmessig teknikk 
 •  
 • Det blir hyppigere avslutninger mot mål 
 •  
 • Større krav til forsvarsspill for den enkelte 
 •  
 • Spillerne får hele tiden oppleve overganger fra forsvar til angrep, og omvendt 
 •  
 • Det er spillere nok til å skape både dybde og bredde, og følgelig rikelig med kombinasjoner i spillet 
 •  
 • Spillerne kan utfordres på, og utnytte, et vidt spekter av delferdigheter 
 •  
 • På grunn av høy intensitet er spillet også fysisk utviklende 
 •  
 • Alle synes denne spillformen er engasjerende og morsom 
 •  
 • Flere av spillerne får delta og føler seg mer involvert 
 •  
 • Spillet tar mindre plass, og kan gjennomføres fleksibelt – på flere typer anlegg
 Noen sentrale regler for femmerfotball
 

 Reglene i femmerfotball bygger på de ordinære fotballreglene, og spesielt på reglene tilpasset sjuerfotballen. Her følger noen sentrale regler for «fotballens grunnspill»:

 
1.Spillebanen:

 
 • Minimum 33 m x 18 m 
 •  
 • Maksimum 45 m x 25 m 
 •  
 • Anbefalt 40 m x 20 m (håndballbane) 
 •  
 • Straffesparkfelt: 6 meter ut fra mållinjen, 
 •  
 • 6-meterfeltet på håndballbanen 
 •  
 • Størrelse på mål: 5x2 m (sjuermål) eller 3x2 m
 
 
2.Antall spillere: Det benyttes fem spillere på hvert lag samtidig, inkludert målvakt. Det anbefales to til fire innbyttere som kan byttes inn når som helst.

3. Spillets varighet: Her er fleksibilitet hovedregelen. Type kamp, nivå og antall innbyttere på de to lagene bør påvirke kamplengden. Vi anbefaler på generelt grunnlag 2 x 30 min. fra gutt/jente og oppover, og 2 x 20 min. fra smågutt/småjente og nedover.

4. Spillets begynnelse: Motspillere må være minst fem meter unna.

5. Frispark: Motspillere må være minst fem meter unna.

6. Straffespark: Tas fra midten av straffesparkfeltlinjen.

7. Innkast/Innspark: Hva som benyttes vurderes ut fra nivå og hensikt. Det kan ikke scores direkte fra innkast/innspark.

8. Offside: Praktiseres ikke.

9. Målkast: Målkast fra innenfor straffesparkfeltet erstatter målspark.


10. Utvisning: Spillere fra 13 år og oppover kan utvises fra kampen. Laget må da spille med én spiller mindre i tre minutter før en annen spiller kan komme inn.

 
    
Regler 7er fotball
 Spilleregler for 7-er fotball 10-12 år

 Disse regler gjelder for alle fotballkamper så vel utendørs som innendørs i klassene 10, 11 og 12 år.
 
 Det overordnet for all dømming i disse klassene er at dommeren skal betrakte fotball som en lek for spillerne. Dommeren skal ikke unødig avbryte spillet, men sørge for at alle spillerne behandles likt. Dommeren skal i stor grad veilede når spilleren gjør feil.

 1. a)
 Spillebanen bør være minimum 40 x 20 m – maks. 60 x 40 m. Lengden skal ikke være større enn bredden.
 
 1 b)
 Målenes størrelse bør være 5 x 2 m (minimål) eller 3 x 2 m (håndballmål). Målene skal være forsvarlig sikret mot å velte.
 
 2. Ball nr. 4 (med omkrets 62-66 cm) benyttes.
 I klassene under 10 år anbefales ball-størrelse nr. 3.
 I kamper innendørs kan innendørsball benyttes.
 
 3. Antall spillere på hvert lag skal ikke være mer enn 7 (inkl. målvakt).
 I turneringer innendørs anbefales maks. 6 spillere på hvert lag (inkl. målvakt). Inntil 7 innbyttere, som kan bytte inn og ut.
 
 4. Spillerne å ha passende tøy, og det er påbudt med leggbeskyttere.
 
 5. Dommeren må ha godt kjennskap til reglene og intensjonen med barnefotball.
 
 6. Spilletiden er maks. 2 x 25 min. for klassene G/J 9 og 10 år
 og maks. 2 x 30 for G/J 11 og 12 år.
 For turneringer gjelder eget reglement for spilletiden.
 
 7. Før kampen tar til, velger lagene mellom banehalvdel og avspark. Etter godkjent scoring settes spillet igang fra midten, av det lag som ikke scoret målet.
 
 8. Når hele ballen går ut over sidelinjen, skal det tas innkast. Ved feil innkast skal dommeren veilede og la spilleren ta nytt innkast.
 
 9. Når hele ballen har passert målstreken mellom målstengene, skal det dømmes mål. Mål kan ikke gjøres direkte fra målspark eller innkast.
 
 10. Offside praktiseres ikke.
 
 11. Direkte frispark dømmes når en spiller med vilje:
 I. feller en motspiller
 II. holder eller dytter en motspiller
 III. tar ballen med hånden med vilje
 IV. gjør noe som kan være farlig for de andre spillerne.
 
 Alle direkte frispark som dømmes innenfor straffesparkfeltet tas som straffespark fra straffesparklinjen. Dommeren bør gi tilsnakk ved gjentatte overtredelser. Kort benyttes ikke.
 
 12. Spilles ballen (med foten) med vilje tilbake til egen målvakt, og denne tar ballen med hendene innenfor eget straffesparkfelt, skal det påpekes at dette ikke er lovlig. Deretter skal målvakten få spille ballen ut på vanlig måte. Skjer dette gjentatte ganger skal mot-standeren tildeles et indirekte frispark på straffesparklinjen.
 
 13. Målspark tas hvis hele ballen går ut over mållinjen utenfor målet. Ved målspark kan ballen spilles/kastes ut av straffesparkfeltet uten at den må ligge på bakken, og ballen behøver ikke berøre bakken eller en annen spiller før den passerer midtlinjen.
 
 14. Hjørnespark tas fra stedet hvor mållinjen og sidelinjen møtes.