Lisens i Norsk Friidrett

Det er krav om lisens for alle arrangement i regi av klubber tilknyttet NFIF, og banearrangement krever helårslisens. Ler mer om helårslisens under.

Barn frem til 13 års alder er forsikret gjennom idrettens barneforsikring. Les mer HER


Helårslisens:

Medlemmer i norske friidrettsklubber som er mellom 13 og 80 år kan kjøpe årslisens og vil da være forsikret på trening og i samtlige friidrettsarrangement i Norge og andre land de deltar, inkludert mosjonsløp, kappgang, turmarsjer og motbakkeløp. I tillegg vil lisenstakere få rådgiving og hjelp til å bestille time hos Idrettens Helsesenter sin skadetelefon.

Alle deltakere på banearrangement må ha helårslisens fra året de fyller 13 år. Resultater som er oppnådd uten pålagt lisens vil bli strøket ved årsslutt uten øvrig begrunnelse, og således bli slettet fra offisiell statistikk.


Pris helårslisens:
Grunnlisens kr 550
Utvidet lisens kr 1250

Helårslisens kan kjøpes HER