Barne - og ungdomsfotball

For mer informasjon om barne- og ungdomsfotball klikk HER for å komme til NFF sine sider.

Her finner du retningslinjer, regler, øvelser, treningstips etc. 

Arrangementer

lørdag 16. desember 2023


lør.
16. desember

torsdag 18. april 2024


tor.
18. april

Politiet

 15:00

BYM/Eirik.Stensland.Aarseth@politiet.no

Les mer

lørdag 8. juni 2024


lør.
8. juni