REGLER FOR BRUK AV BANEN

Vis hensyn til andre brukere, dyr og naturen. Ikke kast hvis det er fare for å treffe andre. Selv om området leies

av Lambertseter Idrettsforening til Frisbeegolfbane skal vi alltid ta hensyn til andre brukere av området. Vær spesielt

oppmerksom på turgåere og barn fra barnehagen på tur, slik at det ikke blir farlige situasjoner eller forstyrrelser.

Det er strengt forbudt å kaste disker inn på parsellhagen ved hull nr. 5. Evt. skader som påføres denne er spilleren personlig ansvarlig for.


TA MED DEG SØPPEL

Lambertseter er et flott område. Hjelp oss med å bevare det slik ved å alltid ta med deg søppelet ditt eller kaste

det i nærmeste søppelkasse. Dette gjelder selvsagt også sigarettsneiper og snus. Aldri knekk av grener eller ødelegg

naturen på andre måter. Hvis du absolutt må jukse så ta heller et steg til siden så vi bevarer naturen og banen som

den er tenkt. Idrettsforeningen vurderer fortløpende hvilke hindringer som skal bevares og hvilke linjer som kan åpnes.


PARKERING

All parkering skal skje på parkeringsplassen ute ved Feltspatveien.

Det er forbudt å parkere her inne ved Flerbrukshallen.


KONTAKTINFORMASJON

Har du spørsmål eller innspill til banen, ta kontakt med oss på discgolf@lambertseterif.no