Lambertseter Idrettsforening (LIF) stiftet 10. april 1945.


Besøksadresse Lambertseter klubbhus: Feltspatveien 21, 1155 Oslo (innkjøring fra Glimmersvingen 34 ved baksiden av Lambertseter Skole/Lambertseter Stadion)

Besøksadresse Lambertseter flerbrukshall: Feltspatveien 19, 1155 Oslo

Besøksadresse Lambertseter kunstgress: Ligger ved siden av Lambertseter flerbrukshall, dvs. Feltspatveien 19 (parkering ved innkjøring til Lambertseter flerbrukshall, eventuelt ved Lambertseter skole, innkjøring fra Glimmersvingen 34)

Besøksadresse Lambertseter stadion: Ligger bak Lambertseter skole, innkjøring fra Glimmersvingen 34, 1155 Oslo (parkering ved baksiden av Lambertseter skole)


Postboksadresse: Postboks 35 Lambertseter, 1101 Oslo


Organisasjonsnummer:  983921345


Bank kontonummer Hovedlag: 6062.05.33443

Bank kontonummer Allidrett: 6062.05.33435

Bank kontonummer Badminton: 6062.05.33729

Bank kontonummer Håndball: 6062.05.33567

Bank kontonummer Innebandy: 6062.05.33559

Bank kontonummer Fotball: 6062.05.33427

Bank kontonummer Friidrett: 6062.05.12780


E-postadresse: post@lambertseterif.no