For å bli autorisert dommer i Oslo Fotballkrets, må man ta kurset for rekrutteringsdommere som kretsen arrangerer i januar-mars hvert år. Deretter må man dømme et visst antall kamper i løpet av året for kretsen (9er og 11er for 13 år og eldre) for å bli autorisert fra og med året deretter.

Lambertseter IF Fotball tilbyr også muligheten til å bli klubbdommer. Primært er det et tilbud for yngre dommere. Kurs for klubbdommere blir avholdt en eller to ganger per år på klubbhuset. De som blir klubbdommere dømmer kamper for klubben (5er og 7er for 12 år og yngre). Klubbdommer er en god forberedelse for dem som senere ønsker å ta kretsens kurs for rekrutteringsdommere.

Kontakt dommeransvarlig i Lambertseter IF Fotball, Øyvind Andersen - tlf. 413 18 189 - oyvind.andersen@wemail.no, dersom du ønsker å bli dommer eller ønsker mer informasjon om hvordan bli dommer osv.