Sportsplan LAMBERTSETER Fotball Lagånd i Fokus

Trykk på lenken over for å laste ned vår sportsplan


Sportsplan, visjon og verdier

Visjon:

·         LIF Fotball skal ha et godt tilbud til alle våre spillere, med mål om å skape et livslangt engasjement til fotballen og klubben.

·         LIF Fotball skal utvikle trenere for bredde.

Verdier:

Treningskultur og holdninger:

·         I LIF Fotball hilser vi på hverandre og tar vare på hverandre, slik at flest mulig trives best mulig.

·         I LIF Fotball skal vi alltid være preget av en god og høflig adferd innad i klubben.

·         I LIF Fotball viser vi respekt for motstanders spillere, trenere, ledere, dommere og andre besøkende.

·         I LIF Fotball gjør alle alltid sitt beste både på trening og i kamp.

·         I LIF Fotball representerer vi klubben på en positiv måte både på og utenfor banen.

·         I LIF Fotball bruker vi sunn fornuft.

·         I LIF Fotball utvikler vi gode holdninger gjennom bevisstgjøring og ansvar for egen utvikling.

·         I LIF er Lagånd I Fokus

Dugnadsånd:

I LIF Fotball skal dugnadsånden være godt forankret hos alle, både blant spillere og foreldre, fordi dette bidrar til klubbens eksistens og et godt tilbud til våre medlemmer.