Lyst til å spille innebandy?

Postet av Lambertseter IF den 25. Apr 2022

Er du over 16 år og har få eller ingen ambisjoner om å spille innebandy på toppnivå?

Ønsker du en arena for å holde deg i form, samt være sosial?

Da er Lambertseter Lions perfekt for deg! 

Vi har meldt på lag i laveste divisjon for senior sesongene 22/23 og trenger flere spillere. Interessert? 

Send en epost til innebandy@lambertseterif.no eller møt opp på trening torsdager fra 19:00 til 20:00 i Lambertseter Flerbrukshall!

Protokoll fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 24. Mar 2022

Her er protokollen fra årsmøtet i Lambertseter IF som ble avholdt 23. mars 2022:

01 Protokoll LIF årsmøte 2022.pdf


Her er sakslisten og alle saksdokumentene fra årsmøtet:

02 Saksliste og saksdok LIF årsmøte 2022.pdf


Her er gruppenes årsmeldinger:

03 Gruppenes årsmeldinger LIF 2022.pdf
Gruppenes årsmeldinger

Postet av Lambertseter IF den 23. Mar 2022

I Lambertseter IF har vi grupper for fotball, friidrett, allidrett, innebandy, håndball og badminton. Her kan du lese om aktiviteten i gruppene det siste året:

Gruppenes årsmeldinger 2021.pdf
Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 16. Mar 2022

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes onsdag 23.03.2022 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte 2022.pdf


Kontrollutvalgets beretning, valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg, styrets forslag til valgkomite, forslag til gruppestyrer fra gruppenes årlige møter og gruppenes årsmeldinger vil bli lagt frem på årsmøtet.


Klubbens lover:

Lover-lambertseter-idrettsforening-sist-oppdatert-18.03.2021.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF
Lambertseter fotball inviterer jenter mellom 6 og 13 år til åpen dag søndag 20 mars.

Postet av Lambertseter IF den 8. Mar 2022

Lambertseter fotball inviterer jenter mellom 6 og 13 år til lek med ball søndag 20. mars kl. 13 – 15 inne i flerbrukshallen. For den eldste gruppen blir det fotballkamper siste del av økta. De yngste mer lekpreget aktivitet.

Dette er for både LIF sine egne jentespillere og jenter som har lyst til å utforske gleden med å drive med ball i beina.

Hallen er åpen fra kl. 12.30 for registrering.

Påmelding sendes på e-post til post@lambertseterif.no

Husk å ta med innesko og drikkeflaske.


Åpen-dag-20.-mars.pdf


Innkalling til årsmøte 2022

Postet av Lambertseter IF den 21. Feb 2022

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter Idrettsforening. Det holdes kl. 19:00 onsdag 23. mars 2022. Det vil i utgangspunktet bli gjennomført i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall. Dersom koronaforholdene skulle tilsi det, vil det i stedet bli gjennomført digitalt via videokonferanse. En avgjørelse på det, tas 1 uke før årsmøtet.


Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret innen 8. mars til post@lambertseterif.no
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens nettsider.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på til post@lambertseterif.no innen 19. mars. Behovet for påmelding skyldes at vi må vite hvor mange som kommer av hensyn til mulige koronaforholdsregler, herunder for det tilfelle at årsmøtet blir gjennomført digitalt (påmeldte får i så fall tilsendt møtelenke).

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag til sakene, oppfordres det til å oversende disse til hovedstyret på e-post til post@lambertseterif.no senest et par dager før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IF