75 år med LIF markert

Postet av Lambertseter IF den 21. Nov 2021

Takk til alle som kom på feiring av 75 års-jubileum (ble 76 år pga. korona) for Lambertseter IF torsdag 18. november 2021 på Lambertseter gård!
Her er presentasjonen som ble gått gjennom, med masse bilder. Noen av bildene er lagt til i ettertid av arrangementet. Arrangementet var et samarbeid mellom Lambertseter historieforening og Lambertseter IF.
Det er selvfølgelig mye som kunne vært med i presentasjonen, men som ikke har fått plass. I presentasjonen er noen glimt av klubbens lange og innholdsrike historie.


På bildet er Lars Thue (styremedlem) og Pål Gleditsch (styreleder) fra Lambertseter historieforening og Arve Moen (driftsleder) og Øyvind Andersen (styreleder) fra Lambertseter IF.
Markering 75 års-jubileum

Postet av Lambertseter IF den 2. Nov 2021

Lambertseter Idrettsforening og Lambertseter historieforening inviterer til markering av 75 års-jubileum for LIF. Markeringen var planlagt i 2020, men ble utsatt pga. korona.

Arrangementet er torsdag 18. november kl. 18:30 på Lambertseter gård. Det blir en guidet tur gjennom LIFs historie, med innslag og anekdoter underveis.

Påmelding til post@lambertseterif.no innen mandag 15. november. Det er begrenset antall plasser.
Åpne spillermøter J17 og J19 fotball

Postet av Lambertseter IF den 22. Okt 2021

Lambertseter IF har sammen med Abildsø IL et samarbeid om jentefotballen i klubbene. Vi planlegger nå neste sesong for samarbeidslag i klassene J17 (2005/2006) og J19 (2003/2004).

Mandag 25. oktober kl. 19:00 er det åpent spillermøte for J17-laget, og tirsdag 26. oktober kl. 19:00 for J19-laget. Begge møtene er i Abildsø IL sitt klubbhus.

Møtene er for alle jenter født i 2006, 2005, 2004 og 2003 i klubbene, og for andre interesserte.

Vel møtt!
Håndballcup i Lambertseterhallen

Postet av Lambertseter IF den 28. Aug 2021

Denne helgen er det håndballcup i Lambertseterhallen fredag, lørdag og søndag. Det er Hummel cup som arrangeres av Nordstrand IF, og hvor kampene i Lambertseterhallen skjer i et samarbeid mellom Nordstrand IF og Lambertseter IF.


I dag (lørdag 28. august) er det kamper i klassene for jenter 12 år (f. 2009) og gutter 13 år (f. 2008). Ta turen innom og kos dere med vafler fra kiosken som Lambertseter IF står for!


Inngang i hallen er gratis for alle under 16 år.
Begynne med idrett i Lambertseter IF?

Postet av Lambertseter IF den 17. Aug 2021

I Lambertseter IF har vi allidrett, badminton, fotball, friidrett, håndball og innebandy. Vi starter nå opp nye årganger i forbindelse med skolestart.


Vi ønsker interesserte velkommen til følgende rekrutteringsaktiviteter hos oss i uke 35:

Innebandy: Mandag 30. august kl. 17:00-18:30 i hallen, målgruppe: Barn født 2014 og 2015. 

Fotball: Tirsdag 31. august kl. 18:00-19:00 på kunstgresset, målgruppe: Barn født 2014-2016.

Håndball: Onsdag 1. september kl. 16:30-17:30 i hallen, målgruppe: Barn født 2014 og 2015.

Friidrett: Torsdag 2. september kl. 17:00-18:30 på stadion, målgruppe: Barn født 2012-2014.


Det er bare å komme innom i de oppgitte tidsrommene. Der vil man også få mer informasjon om lagene/treningsgruppene som startes opp, og når første trening uken etter er.


Følgende idretter har ikke egne rekrutteringsaktiviteter i uke 35, men det er mulig å komme på en trening og prøve idrettene:

Badminton: Mandager kl. 19:00-20:00 i hallen (fra 23. august), målgruppe: 8-14 år.

Allidrett: Onsdager kl. 17:00-18:00 på stadion (fra 25. august), målgruppe: 4-9 år.


Ta gjerne med en foresatt. Håper å se mange nye barn i Lambertseter IF!


Påmelding til post@lambertseterif.no.


(På bildet ser dere fotballag for jenter født i 2010 som ble nystartet i våres. Bildet er fra en av de første treningene.)
Andrea Rooth europamester

Postet av Lambertseter IF den 20. Jul 2021

Lambertseter IFs Andrea Rooth løp søndag 18. juli inn til gull på 400 meter hekk i EM for U20 i Tallinn. Vi gratulerer så mye!

Andrea suste inn på tiden 57,16. Hun var også med på stafettlaget til Norge i 4x400 meter, som tok en meget sterk 4. plass. Andreas gull var ett av to gull for Norge i mesterskapet.
Protokoll fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 20. Mar 2021

Her er protokollen fra årsmøtet 18.03.2021 i Lambertseter IF:

LIF Protokoll årsmøte 2021_signert.pdf
Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 9. Mar 2021

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 18.03.2021 kl. 19:00 digitalt.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (1 sak, fra styret): Endring antall varamedlemmer i styret (se saksdok.)

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Leder i styret (for 2 år)

b) Fire styremedlemmer (tre for 2 år, ett for 1 år)

c) To varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte LIF 2021.pdf


Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger LIF 2020.pdf


Klubbens lover:

LIFs lover


Mvh styret i Lambertseter IF
Fotballens årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 26. Feb 2021

Her er saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i fotballgruppa til Lambertseter IF, som er tirsdag 2. mars kl. 19:00. Møtet gjennomføres digitalt. De som melder seg på (til post@lambertseterif.no), mottar lenke til årsmøtet på e-post.

Saksliste

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Godkjennelse av innkalling

3. Godkjennelse av sakslisten

4. Valg av dirigent og referent

5. Valg av to til å underskrive protokollen

6. Fotballgruppas årsberetning for 2020 og årsplan for 2021

7. Regnskap 2020

8. Forslag til budsjett 2021

9. Treningsavgifter for 2021

10. Valg:

Styre

Alle styremedlemmer og leder ble valgt for 1 år i 2020.

Fotballstyret oppnevnes av hovedlagets årsmøte, etter forslag fra årsmøtet i fotballgruppa. Forslag til styre – velges for 1 år:

a. Leder: Anders Berg

b. Nestleder: Børge Oustad

c. Linda Jonberg

d. Stine-Lise Skogbakken

Valgkomité

11. Forslag:

a. Styret gis rett til å oppnevne de representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet, og hvor fotballgruppa representerer klubben.

b. Styret gis rett til å fremme kandidater til å supplere styret ved behov (overfor årsmøtet i hovedlaget, eller hovedstyret hvis det skjer etter årsmøtet i hovedlaget), for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til flere kandidater.

c. Styret gis rett til å oppnevne valgkomité for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til kandidater.

Her er årsregnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021:

Årsregnskap Lambertseter IF Fotball 2020.pdf

Her er årsberetning for 2020 og forslag til treningsavgifter for 2021:

Årsberetning Lambertseter IF Fotball 2020.pdf
Innkalling til årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 16. Feb 2021

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter Idrettsforening. Det holdes kl. 19:00 torsdag 18. mars 2021. Det vil bli gjennomført digitalt via videokonferanse.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret innen 3. mars til post@lambertseterif.no
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens nettsider.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på til post@lambertseterif.no innen 14. mars. Behovet for påmelding skyldes at årsmøtet skal gjennomføres digitalt. De som melder seg på innen fristen vil motta en e-post med lenke som gir tilgang til årsmøtet.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag til sakene, oppfordres det til å oversende disse til hovedstyret på e-post til post@lambertseterif.no senest et par dager før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IFTreninger åpnes igjen

Postet av Lambertseter IF den 2. Feb 2021

Følgende gjelder for idretten i Oslo og for Lambertseter IF fra og med onsdag 3. februar:
Barn og unge til og med ungdomsskolealder (født 2005 og senere) kan benytte innendørs idrettsanlegg til organisert trening. I tråd med dette åpner Lambertseterhallen igjen for treninger fra og med onsdag 3. februar, med de samme smittevernrutiner som før.
På utendørsanleggene åpnes det opp for organisert trening for barn og unge under 20 år.
Det er unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kontakt er mao. tillatt ved spilling o.l. Det gjelder både inne og ute for aldersgruppene nevnt ovenfor.
Det er fremdeles stengt for organisert idrett for voksne på alle anlegg. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de overholder 2 meter avstand til andre på anlegget.
Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, er fortsatt forbudt. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende utgår inntil videre. Det inkluderer treningskamper og seriekamper.All aktivitet avlyst inntil videre

Postet av Lambertseter IF den 23. Jan 2021

All organisert idrett i Oslo er nå stengt inntil videre (fra kl. 12:00 lørdag 23. januar 2021), i første omgang til 31. januar. Betyr at det ikke skal være noen form for aktivitet i Lambertseter IF fremover. Vi får håpe vi kan komme i gang igjen om ikke så altfor lenge.

For anleggene i Lambertseter idrettspark betyr det følgende:
 
Hallen er stengt for all virksomhet. Uteanleggene er ikke stengt som sådan, men klubben skal altså ikke ha noen aktivitet der. Det er også omfattende restriksjoner på hva andre kan foreta seg der, men vi har ikke fått beskjed av kommunen om å fysisk stenge av uteanleggene, slik som det ble gjort en periode i fjor våres. Oslo Idrettskrets har angitt at utendørs flater holdes åpne for egenorganisert aktivitet.Nytt system for medlemskontingent

Postet av Lambertseter IF den 21. Jan 2021

På ekstraordinært årsmøte i Lambertseter IF avholdt 20. januar 2021, ble det besluttet å legge om systemet for medlemskontingent. Det gjelder fra og med 2021 en ny felles sats på kr 200. 

Satsen gjelder for alle medlemmer i klubben. Ordningen med familiemedlemskap og egen sats for støttemedlemmer og funksjonærer mv. avvikles. Det samme gjelder særordninger i enkeltgrupper i klubben. Omleggingen vil gi et mer oversiktlig medlemssystem, og forenkle rutinene ved fakturering.

Med lavere sats for medlemskontingent, er det lagt opp til at gruppene kan øke treningsavgiftene sine omtrent tilsvarende ved behov. Videre vil hovedlaget dekke treningsavgift nr. 2 (og eventuelt 3) for personer som utøver mer enn en idrett i klubben.
Innkalling til ekstraordinært årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 4. Jan 2021

Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lambertseter Idrettsforening kl. 19:00 onsdag 20. januar 2021. Det vil bli gjennomført digitalt.

Sak som skal behandles på møtet: Omlegging av system for medlemskontingent

Medlemssystemet i Lambertseter IF er vanskelig å administrere siden inndeling i familiemedlemskap (kr 800) og enkeltmedlemskap (kr 550) bl.a. gjør det arbeidskrevende og uoversiktlig hver gang vi skal fakturere medlemskontingenten. Styrets forslag til det ekstraordinære årsmøtet er derfor en omlegging til kun én sats for kontingent i klubben, og at ordningen med familiemedlemskap og egen sats for støttemedlemmer og dommere/funksjonærer osv. (kr 100) avvikles. 

Styret foreslår kr 200 som ny felles sats, med virkning fra og med 2021. Denne satsen vil da gjelde for alle medlemmer uten unntak. Det gjør at det vil komme inn vesentlig mindre i kontingent enn tidligere, slik at gruppene da i prinsippet kan øke sine treningsavgifter tilsvarende. Dette vil bli kombinert med en avvikling av den årlige støtten fra hovedlaget til gruppene (fastbeløp til allidretten og hodestøtte til øvrige). Videre vil hovedlaget dekke treningsavgift for idrett nr. 2 (og nr. 3 eventuelt) for medlemmer som bedriver mer enn én idrett i klubben. Et medlem som driver med mer enn én idrett i klubben vil følgelig betale kun én treningsavgift.

Dagens situasjon for kontingent er at vi (utenom allidretten og støttemedlemmer o.l.) har ca. 400 enkeltmedlemskap og ca. 110 familiemedlemskap (i snitt 3 medlemmer inkludert i hvert familiemedlemskap). Dette gir en årlig inntekt på ca. kr 290.000 (omtrent som budsjettert i 2020).

Med tilsvarende tall (utenom allidretten og støttemedlemmer o.l.), vil vi med en omlegging til kun én type medlemskap få inn ca. kr 146 000 i kontingent årlig (730 medlemmer a kr 200). I tillegg kommer altså kontingent fra allidretten og støttemedlemmer o.l., som da for fremtiden vil bli håndtert på samme måte som øvrige medlemmer, og med samme sats.

I tillegg til et enklere og mer oversiktlig medlemssystem, hvor fakturering gjøres vesentlig enklere og mindre arbeidskrevende, vil omleggingen gi en svært lav inngangsterskel til å bli medlem i klubben. Videre vil gruppene få større rom for å tilpasse treningsavgiften til sine aktiviteter. Det blir også enklere å administrere våre ordninger for helt eller delvis fritak for treningsavgift, og å holde på at det ikke gis fritak fra kontingent.

Alle som ønsker å delta på det ekstraordinære årsmøtet må melde seg på til post@lambertseterif.no innen mandag 18. januar. De som melder seg på innen fristen vil motta en e-post med lenke som gir tilgang til årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Det ordinære årsmøtet i Lambertseter IF vil bli avholdt torsdag 18. mars 2021. Innkalling dit kommer primo februar. Omlegging av system for medlemskontingent tas separat på ekstraordinært årsmøte nå i januar slik at fakturering kan skje ultimo januar, og ikke samtidig som fakturering av treningsavgifter ultimo mars/april. Videre er det ønskelig å innføre nytt medlemssystem så tidlig som mulig på året.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IF
Flere koronatiltak

Postet av Lambertseter IF den 4. Jan 2021

Regjeringen kom i går (søndag 3. januar) med ytterligere innskjerpinger av nasjonale koronatiltak. Oslo kommune vil ventelig komme med ytterligere tiltak for Oslo sin del de nærmeste dagene.

Regjeringen anbefaler at alle organiserte idrettsaktiviteter innendørs utsettes til etter 18. januar. Lambertseter-hallen vil derfor være stengt for all virksomhet i minst to uker fra i dag (mandag 4. januar).

Når det gjelder idrettsaktivitet utendørs, så presiserer regjeringen at det kan gjennomføres dersom det er mulig å holde god avstand. Det innebærer at man ikke kan bedrive kontaktidrett. Med nødvendige tilpasninger kan man fortsatt ha treninger for personer 19 år og yngre. Det er mulig det kommer ytterligere begrensninger fra Oslo kommune. I så fall oppdateres informasjonen her.