Video av hallen.

Postet av Lambertseter IF den 10. Jan 2018

Her er Oslo kommune sin video av hallen: https://www.facebook.com/kultu...  
Innkalling til årsmøte i Lambertseter IF

Postet av Lambertseter IF den 20. Feb 2017

Til medlemmene i Lambertseter IF


Oslo 20 februar 2017

Innkalling til årsmøte i Lambertseter IF

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter IF.

Årsmøtet avholdes tirsdag 21.mars kl.19.00 på klubbhuset til LIF.

Saker som et medlem ønskes tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret senest 7.mars 2017 pr. e-post til post@lambertseterif.no

Sakliste vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet på hjemmesiden til LIF, www.lambertseterif.no

For å ha stemmerett og være valgbar må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. § 3 (1). Et medlem under 15 år har forslagsrett til og på årsmøtet. For mer informasjon om stemmerett, valgbarhet, forslagsrett mv., se idrettslagets lov § 5 til § 8 som er publisert på LIF sin hjemmeside, www.lambertseterif.no


Tirsdag 14 mars: Klikk HER for saksliste til møtet. Alle relevante dokumenter deles ut på årsmøtet.


Velkommen til årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Lambertseter IF
Oversikt over tidspunkt for årsmøte til friidretten, fotballen og for Lambertseter I.F.

Postet av Lambertseter IF den 24. Jan 2017

Årsmøte for friidretten avholdes onsdag 8 mars kl.19.00 på klubbhuset.


Årsmøte for fotballen avholdes torsdag 9 mars kl.19.00 på klubbhuset.


Årsmøte for Lambertseter I.F. (hovedlaget) avholdes tirsdag 21 mars kl.19.00 på klubbhuset.


Det vil bli lagt ut mer informasjon om hvordan melde inn saker til årsmøtene. Videre vil oppdatert saksliste og relevante dokumenter legges ut før møtene avholdes.
SALG AV LIF HETTEGENSER, BAG OG ANDRE PRODUKTER

Postet av Lambertseter IF den 16. Mai 2016

ONSDAG 18.MAI PÅ KLUBBHUSET FRA 19 - 20:30 KAN DU KOMME Å HANDLE.

Vi selger hettegensere, bagger og andre "utgåtte" produkter. Kom og ta en titt.

Vi tar både kontanter og kort.

VELKOMMEN!
Saksliste til årsmøte for hovedlaget onsdag 16. mars kl.19.00 på klubbhuset.

Postet av Lambertseter IF den 9. Mar 2016

Til medlemmene i LAMBERTSETER IF, Oslo 9. mars 2016


Sakliste for årsmøtet

Årsmøtet avholdes på LAMBERTSETER IF sitt klubbhus 16. mars 2016 kl.19.00

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Vedta ny Lov norm for idrettslag.

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem og varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.

e) 2 revisorer

Vedlagt følger følgende dokumenter

  • Styrets forslag til styremedlemmer
  • Gi styret fullmakt til å kunne opprette nye grupper uten å måtte innkalle til ekstraordinært årsmøte.
  • Ny Lov norm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Med vennlig hilsen

Hovedstyret


Klikk HER for saksliste.

Klikk HER for Innspill til hovedstyre 2016-2017

Klikk HER for Innspill til årsmøte - nye grupper i LIF

Klikk HER for Lovnorm Lambertseter IF 2016