Gruppenes årsmeldinger

Postet av Lambertseter IF den 18. Mar 2024

Nå kan du lese om aktiviteten i gruppene i klubben i 2023. Vi har grupper for allidrett, badminton, fotball, friidrett, håndball og innebandy i LIF. 


De gruppene som har egne styrer (badminton, fotball, friidrett og håndball) har tidligere i mars avholdt sine årlige møter. Allidrett og innebandy har ikke egne styrer eller årlige møter, men har også produsert tilsvarende dokumentasjon (årsberetning m.m.).


Her er gruppenes årsmeldinger for 2023:

Gruppenes årsmeldinger 2023.pdf


Årsmøtet i Lambertseter IF er nå på torsdag 21. mars kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i hallen. Gruppenes årsmeldinger er også lagt ut sammen med sakslisten og saksdokumentene til årsmøtet, se tidligere melding her på hjemmesiden. Det ligger nå også innstilling til valg på årsmøtet samme sted.
Protokoll og saksdokumenter fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 11. Mar 2024

Årsmøtet til Lambertseter IF ble avholdt torsdag 21. mars 2024 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.


Her er protokollen fra årsmøtet:

Protokoll LIF årsmøte 2024.pdf


Sakslisten:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne forretningsorden

6. Godkjenne innkallingen

7. Godkjenne sakslisten

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet, herunder revisors og kontrollutvalgets beretninger

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi hovedstyret/gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; med leder, ett medlem til og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; med leder, to medlemmer til og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter LIF årsmøte 2024.pdf


Innstillinger til valg:

Innstillinger valg.pdf


Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger 2023.pdf


Klubbens lover:

Lover LIF.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF
Innkalling til årsmøte 2024

Postet av Lambertseter IF den 14. Feb 2024

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter Idrettsforening. Det holdes torsdag 21. mars 2024 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret innen 6. mars til post@lambertseterif.no. Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens nettsider.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag til sakene, oppfordres det til å oversende disse til hovedstyret på e-post til post@lambertseterif.no senest et par dager før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IFSaksliste og saksdokumenter til årsmøtet, samt signert protokoll fra møtet.

Postet av Lambertseter IF den 17. Mar 2023

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet, herunder revisors og kontrollutvalgets beretninger

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi hovedstyret/gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Leder i styret (for 2 år)

b) Fire styremedlemmer (tre for 2 år og ett for 1 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; med leder, ett medlem til og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; med leder, to medlemmer til og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Her er signert protokoll fra årsmøtet: Protokoll årsmøte LIF 230323.pdf


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte 2023.pdf

Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger 2022.pdf

Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg og styrets forslag til valgkomite vil bli presentert på årsmøtet.

Klubbens lover:

2023-01-12 Oppdatert lov for Lambertseter IF.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF
Innkalling til årsmøte 2023

Postet av Lambertseter IF den 21. Feb 2023

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter Idrettsforening. Det holdes torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret innen 8. mars til post@lambertseterif.no. Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens nettsider.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag til sakene, oppfordres det til å oversende disse til hovedstyret på e-post til post@lambertseterif.no senest et par dager før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IF