Andrea Rooth europamester

Postet av Lambertseter IF den 20. Jul 2021

Lambertseter IFs Andrea Rooth løp søndag 18. juli inn til gull på 400 meter hekk i EM for U20 i Tallinn. Vi gratulerer så mye!

Andrea suste inn på tiden 57,16. Hun var også med på stafettlaget til Norge i 4x400 meter, som tok en meget sterk 4. plass. Andreas gull var ett av to gull for Norge i mesterskapet.


0 Kommentar

Protokoll fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 20. Mar 2021

Her er protokollen fra årsmøtet 18.03.2021 i Lambertseter IF:

LIF Protokoll årsmøte 2021_signert.pdf


0 Kommentar

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 9. Mar 2021

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 18.03.2021 kl. 19:00 digitalt.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (1 sak, fra styret): Endring antall varamedlemmer i styret (se saksdok.)

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Leder i styret (for 2 år)

b) Fire styremedlemmer (tre for 2 år, ett for 1 år)

c) To varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte LIF 2021.pdf


Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger LIF 2020.pdf


Klubbens lover:

LIFs lover


Mvh styret i Lambertseter IF


0 Kommentar

Fotballens årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 26. Feb 2021

Her er saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i fotballgruppa til Lambertseter IF, som er tirsdag 2. mars kl. 19:00. Møtet gjennomføres digitalt. De som melder seg på (til post@lambertseterif.no), mottar lenke til årsmøtet på e-post.

Saksliste

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Godkjennelse av innkalling

3. Godkjennelse av sakslisten

4. Valg av dirigent og referent

5. Valg av to til å underskrive protokollen

6. Fotballgruppas årsberetning for 2020 og årsplan for 2021

7. Regnskap 2020

8. Forslag til budsjett 2021

9. Treningsavgifter for 2021

10. Valg:

Styre

Alle styremedlemmer og leder ble valgt for 1 år i 2020.

Fotballstyret oppnevnes av hovedlagets årsmøte, etter forslag fra årsmøtet i fotballgruppa. Forslag til styre – velges for 1 år:

a. Leder: Anders Berg

b. Nestleder: Børge Oustad

c. Linda Jonberg

d. Stine-Lise Skogbakken

Valgkomité

11. Forslag:

a. Styret gis rett til å oppnevne de representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet, og hvor fotballgruppa representerer klubben.

b. Styret gis rett til å fremme kandidater til å supplere styret ved behov (overfor årsmøtet i hovedlaget, eller hovedstyret hvis det skjer etter årsmøtet i hovedlaget), for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til flere kandidater.

c. Styret gis rett til å oppnevne valgkomité for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til kandidater.

Her er årsregnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021:

Årsregnskap Lambertseter IF Fotball 2020.pdf

Her er årsberetning for 2020 og forslag til treningsavgifter for 2021:

Årsberetning Lambertseter IF Fotball 2020.pdf


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline