Saksliste til årsmøte for hovedlaget onsdag 16. mars kl.19.00 på klubbhuset.

Postet av Lambertseter IF den 9. Mar 2016

Til medlemmene i LAMBERTSETER IF, Oslo 9. mars 2016


Sakliste for årsmøtet

Årsmøtet avholdes på LAMBERTSETER IF sitt klubbhus 16. mars 2016 kl.19.00

1. Godkjenne de stemmeberettigede.

2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden.

3. Velge dirigent(er), referent(er) samt 2 medlemmer til å underskrive protokollen.

4. Behandle idrettslagets årsmelding, herunder eventuelle gruppeårsmeldinger.

5. Behandle idrettslagets regnskap i revidert stand.

6. Behandle forslag og saker.

7. Fastsette medlemskontingent, gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette treningsavgift.

8. Vedta idrettslagets budsjett

9. Behandle idrettslagets organisasjonsplan.

10. Vedta ny Lov norm for idrettslag.

11. Foreta følgende valg:

a) Leder og nestleder

b) Styremedlem og varamedlem

c) Øvrige valg i henhold til årsmøte vedtatt organisasjonsplan, jf. pkt. 9.

d) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter.

e) 2 revisorer

Vedlagt følger følgende dokumenter

  • Styrets forslag til styremedlemmer
  • Gi styret fullmakt til å kunne opprette nye grupper uten å måtte innkalle til ekstraordinært årsmøte.
  • Ny Lov norm vedtatt av Idrettsstyret 22. oktober 2015

Med vennlig hilsen

Hovedstyret


Klikk HER for saksliste.

Klikk HER for Innspill til hovedstyre 2016-2017

Klikk HER for Innspill til årsmøte - nye grupper i LIF

Klikk HER for Lovnorm Lambertseter IF 2016
Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.