Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet, samt signert protokoll fra møtet.

Postet av Lambertseter IF den 17. Mar 2023

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 23. mars 2023 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet, herunder revisors og kontrollutvalgets beretninger

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi hovedstyret/gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Leder i styret (for 2 år)

b) Fire styremedlemmer (tre for 2 år og ett for 1 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; med leder, ett medlem til og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; med leder, to medlemmer til og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Her er signert protokoll fra årsmøtet: Protokoll årsmøte LIF 230323.pdf


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte 2023.pdf

Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger 2022.pdf

Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg og styrets forslag til valgkomite vil bli presentert på årsmøtet.

Klubbens lover:

2023-01-12 Oppdatert lov for Lambertseter IF.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.