Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 16. Mar 2022

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes onsdag 23.03.2022 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte 2022.pdf


Kontrollutvalgets beretning, valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg, styrets forslag til valgkomite, forslag til gruppestyrer fra gruppenes årlige møter og gruppenes årsmeldinger vil bli lagt frem på årsmøtet.


Klubbens lover:

Lover-lambertseter-idrettsforening-sist-oppdatert-18.03.2021.pdf


Mvh styret i Lambertseter IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.