Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 9. Mar 2021

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 18.03.2021 kl. 19:00 digitalt.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (1 sak, fra styret): Endring antall varamedlemmer i styret (se saksdok.)

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Leder i styret (for 2 år)

b) Fire styremedlemmer (tre for 2 år, ett for 1 år)

c) To varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte LIF 2021.pdf


Gruppenes årsmeldinger:

Gruppenes årsmeldinger LIF 2020.pdf


Klubbens lover:

LIFs lover


Mvh styret i Lambertseter IF


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.