Fotballens årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 26. Feb 2021

Her er saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i fotballgruppa til Lambertseter IF, som er tirsdag 2. mars kl. 19:00. Møtet gjennomføres digitalt. De som melder seg på (til post@lambertseterif.no), mottar lenke til årsmøtet på e-post.

Saksliste

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Godkjennelse av innkalling

3. Godkjennelse av sakslisten

4. Valg av dirigent og referent

5. Valg av to til å underskrive protokollen

6. Fotballgruppas årsberetning for 2020 og årsplan for 2021

7. Regnskap 2020

8. Forslag til budsjett 2021

9. Treningsavgifter for 2021

10. Valg:

Styre

Alle styremedlemmer og leder ble valgt for 1 år i 2020.

Fotballstyret oppnevnes av hovedlagets årsmøte, etter forslag fra årsmøtet i fotballgruppa. Forslag til styre – velges for 1 år:

a. Leder: Anders Berg

b. Nestleder: Børge Oustad

c. Linda Jonberg

d. Stine-Lise Skogbakken

Valgkomité

11. Forslag:

a. Styret gis rett til å oppnevne de representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet, og hvor fotballgruppa representerer klubben.

b. Styret gis rett til å fremme kandidater til å supplere styret ved behov (overfor årsmøtet i hovedlaget, eller hovedstyret hvis det skjer etter årsmøtet i hovedlaget), for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til flere kandidater.

c. Styret gis rett til å oppnevne valgkomité for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til kandidater.

Her er årsregnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021:

Årsregnskap Lambertseter IF Fotball 2020.pdf

Her er årsberetning for 2020 og forslag til treningsavgifter for 2021:

Årsberetning Lambertseter IF Fotball 2020.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.