Ekstraordinært årsmøte 08.11

Postet av Lambertseter IF den 24. Okt 2017

Innkalling til ekstraordinært årsmøte i Lambertseter IF

Hovedstyret innkaller herved til ekstraordinært årsmøte i Lambertseter IF, jf. klubbens lover § 17. Årsmøtet avholdes onsdag 8. november kl. 19.00 på klubbhuset.

Hovedstyret foreslår at klubben går til ansettelse av en driftsleder i 50 prosent stilling, som vil bli vurdert økt ved behov etter hvert, med tiltredelse fra 1. januar 2018 eller så raskt det lar seg gjøre etter det.

Bakgrunnen for forslaget er at klubben får vesentlig endrede rammebetingelser som følge av at den nye hallen skal være i drift fra samme dato. Frem til nå har klubben i all hovedsak blitt drevet basert på frivillig og vederlagsfri innsats fra medlemmene og deres foresatte.

Med den nye hallen blir det et vesentlig mer omfattende behov for løpende oppfølgning som vil bli krevende å dekke med frivillig innsats. Det vil også være en fordel for oppfølgning av anleggene for øvrig om vi ansetter en driftsleder.

Kostnadene til stillingen vil i all hovedsak bli dekket av driftstilskuddet til hallen og inntekter fra kiosken i hallen.

Det vises for øvrig til foreløpig stillingstekst, som er vedlagt. Stillingen vil bli lyst ut på klubbens hjemmeside og Facebook-sider.

For å ha stemmerett på møtet må man ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned og ha oppfylt medlemsforpliktelsene, jf. klubbens lover § 6(1) jf. § 3(1). Lovene er publisert på klubbens hjemmeside, www.lambertseterif.no.

Velkommen til ekstraordinært årsmøte!

Med vennlig hilsen

Hovedstyret i Lambertseter IF

Stillingstekst driftsleder LIF.pdf


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.