Støtt Lambertseter IF

Postet av Lambertseter IF den 24. Mai 2020

Lambertseter IF er som andre idrettslag i Norge, og samfunnet for øvrig, sterkt berørt av situasjonen med koronavirus. Det får konsekvenser både for aktiviteten og økonomien i klubben.

Vi vil trolig få et betydelig netto økonomisk tap i år pga. korona. Vi henvender oss derfor til klubbens medlemmer og andre som kan tenkes å være interessert i å støtte klubben økonomisk i denne vanskelige tiden.

Vi takker deg for ditt bidrag, uansett hvor stort eller lite det er! Her kan du støtte klubben.


0 Kommentar

Protokoll fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 21. Mai 2020

Her er protokollen fra årsmøtet 14.05.2020 i Lambertseter IF:

LIF - Årsmøte 2020 - Protokoll_signert.pdf

Her er vedlegget til protokollen (nye lover i Lambertseter IF, jf. sak 10a):

Vedlegg (Nye lover Lambertseter Idrettsforening).pdf


0 Kommentar

Gamle Oslo Håndballklubb går inn i Lambertseter IF

Postet av Lambertseter IF den 19. Mai 2020

Både Lambertseter IF og Gamle Oslo Håndballklubb har på sine årsmøter nylig vedtatt at sistnevnte klubb skal bli en del av Lambertseter IF sin håndballgruppe. Gamle Oslo Håndballklubb har med seg to damelag inn i Lambertseter IF Håndball, ett i 3. og ett i 4. divisjon.

Dermed styrkes håndballgruppa i klubben med både nye lag, spillere og ressurspersoner. Lagenes treninger og hjemmekamper vil foregå i Lambertseter flerbrukshall. To av styremedlemmene i Gamle Oslo Håndballklubb vil gå inn i håndballstyret i Lambertseter IF, når sammenslutningen trer i kraft 15. juni.

Det er plass til flere spillere på de to nye damelagene i Lambertseter IF Håndball. Er du en spiller som har hatt en pause fra håndballen og ønsker og starte opp igjen? Eller er du en spiller som søker etter ny klubb og nye lagvenninner, og som kan bidra til å løfte og styrke lagene våre både sosialt og sportslig? I så fall vil vi gjerne høre fra deg!

Kontakt Marita Opheim (tlf. 907 68 486, e-post: Maritaopheim@hotmail.com) for mer informasjon.


0 Kommentar

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 7. Mai 2020

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes torsdag 14.05.2020 kl. 19:00 digitalt på Teams.

Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (2 saker, begge fra styret):

a) Tilpasning av klubbens lover til ny lovnorm fra Norges idrettsforbund 

b) Innfusjonering av Gamle Oslo Håndballklubb i Lambertseter IF

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Ett varamedlem til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor

Saksdokumenter:

 • Styrets forslag til forretningsorden
 • Årsberetning
 • Regnskap med revisors og kontrollkomiteens beretninger, samt styrets forslag til budsjett
 • Supplerende merknader fra styret til regnskapet og budsjettet
 • Gjeldende lover for klubben, og nødvendige endringer iht. ny lovnorm fra NIF
 • Sammenslutningsplan mellom Gamle Oslo Håndballklubb og Lambertseter IF
 • Styrets forslag til medlemskontingent for 2021
 • Styrets forslag til fullmakt til gruppene til å fastsette treningsavgifter
 • Styrets forslag til organisasjonsplan
 • Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg
 • Styrets forslag til valgkomité
 • Forslag til gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball fra de respektive årlige gruppemøter
 • Styrets forslag til revisor

01 Diverse dokumenter.pdf

09 12 Supplerende merknader økonomi.pdf

10a Gjeldende lover og ny lovnorm.pdf

10b Sammenslutningsplan GOHK og LIF.pdf

Gruppenes årsmeldinger:

99 Gruppenes årsmeldinger 2019.pdf

Mvh styret i Lambertseter IF


0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline