Lambertseter kunstgress og stadion åpnes igjen

Postet av Lambertseter IF den 31. Mar 2020

Oslo kommune har besluttet at det skal åpnes for både organisert og uorganisert aktivitet på kommunens utendørs idretts- og parkanlegg, så fremt det kan holdes 2 meters avstand og ikke er flere enn 5 personer sammen.

Vi har derfor fjernet skilt og sperringer på Lambertseter kunstgress og stadion. Kommunen vil sørge for at det kommer opp nye skilt med informasjon om hva som nå gjelder.

Endringen gjelder kun utendørsanlegg. Idrettshaller og klubbhus vil fremdeles holdes stengt for aktivitet.

0 Kommentar

Gruppenes årsmeldinger for 2019

Postet av Lambertseter IF den 30. Mar 2020

Her er årsmeldinger fra gruppene i Lambertseter IF for 2019:

- Fotball

- Friidrett

- Allidrett

- Innebandy

- Håndball

- Badminton

Gruppenes årsmeldinger 2019.pdf


0 Kommentar

Lambertseter idrettspark stengt

Postet av Lambertseter IF den 18. Mar 2020

Etter pålegg fra Oslo kommune har Lambertseter IF nå satt opp skilt og sperrer på stadion og kunstgresset inkl. ballbingen.

I går var det mye mennesker på både stadion og kunstgresset, og mange som oppholdt seg der i større grupper. Vi har et ansvar for at det ikke legges til rette for smitte av koronaviruset på våre anlegg.

Vi ber om at alle respekterer stengningen, både voksne, barn og ungdom.

0 Kommentar

Mer info om avlysning av klubbens aktiviteter

Postet av Lambertseter IF den 12. Mar 2020

Vi viser til melding her i går om avlysning av klubbens aktiviteter inntil videre pga. koronaviruset. Norges idrettsforbund har nå bedt om at all idrett, treninger og konkurranser opphører med umiddelbar virkning i alle idrettslag i Norge, og Oslo kommune har stengt alle kommunale idrettsanlegg i byen.

Det skal nå ikke være noe som helst virksomhet i anleggene våre. Det gjelder både hallen, klubbhuset, kunstgresset og stadion. All utleie i både hallen og klubbhuset utgår inntil videre.

Vi kommer ikke til å sette på lysene på kunstgresset og stadion på kveldene, siden kommunen har stengt alle kommunale idrettsanlegg.

Vi viser selvfølgelig ikke bort personer som velger å benytte kunstgresset eller stadion, men det skal ikke være noen som helst organisert trening fra klubbens side der. Det skal heller ikke være noen som helst aktivitet i hallen eller klubbhuset, heller ikke egentrening eller møter osv.

Årsmøtet som skulle vært torsdag i neste uke utsettes.0 Kommentar

All aktivitet i klubben avlyst inntil videre

Postet av Lambertseter IF den 11. Mar 2020

Hovedstyret i Lambertseter IF har besluttet at all aktivitet i klubben avlyses inntil videre med umiddelbar virkning, både treninger, kamper og møter.

Dette gjelder til det kommer ny beskjed fra hovedstyret, basert på anbefalinger fra helsemyndighetene og praksis hos tilsvarende organisasjoner som oss når det gjelder håndtering av risiko knyttet til koronaviruset.


0 Kommentar

Saksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 11. Mar 2020

Årsmøtet til Lambertseter IF er planlagt til torsdag 19. mars 2020 kl. 19 i klubbrommet i Lambertseter flerbrukshall. Det vil trolig bli utsatt siden all aktivitet i klubben er avlyst inntil videre pga. koronaviruset, inkludert møter.

Saksliste for årsmøtet:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker (1 sak):

    -       Tilpasning av klubbens lover til ny lovnorm fra Norges idrettsforbund 

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppestyrene fullmakt til å fastsette
        treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

    a)     Nestleder i styret (for 2 år)

    b)     Tre styremedlemmer (for 2 år)

    c)      Ett varamedlem til styret (for 1 år)

    d)     Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år 

    e)     Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd
              idrettslaget har representasjonsrett til

    f)      Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

    g)     Gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene       

15. Engasjere revisor

            

Vedlegg:

  • Styrets forslag til forretningsorden
  • Årsberetning
  • Regnskap med revisors og kontrollkomiteens beretninger, samt styrets forslag til budsjett
  • Gjeldende lover for klubben, og nødvendige endringer iht. ny lovnorm fra NIF
  • Styrets forslag til medlemskontingent for 2021
  • Styrets forslag til organisasjonsplan
  • Valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg
  • Styrets forslag til valgkomité
  • Forslag til gruppestyrer for fotball, friidrett og håndball fra de respektive årlige gruppemøter
  • Styrets forslag til revisor

LIF årsmøte 2020_saksliste og saksdokumenter.pdf 


Med vennlig hilsen

Styret Lambertseter IF0 Kommentar

Levert av IdrettenOnline