70 årslag. (Johnny E.)


Arrangør: Utleie av klubbhus