50 årslag. (John J.)


Arrangør: Utleie av klubbhus