Til deg som har barn i Lambertseter Fotball.

Postet av Tomas Ingebrethsen Larsen den 6. Nov 2015

Hva du som forelder / foresatt bør vite om hva det innebærer å ha barn med i fotballen.

Å være med i idrett skal være positivt og utviklende.

Barna får venner og utvikler sportslige ferdigheter. Som forelder / foresatt er du ditt barns viktigste støttespiller ved at du motiverer til å gå på treningene, stille opp på kamper og turneringer, og hjelper til slik at barnet møter opp i god tid. Hvis ditt barn ikke kan komme er det viktig at du sier fra til trener eller lagleder god tid i forkant.

Dette er spesielt viktig når det er kamp.

Frivillig innsats.

Trenerne og lagledere i fotballen er ofte foreldre til barn i klubben. De bruker fritiden sin på å gi et tilbud til andres barn. Hadde det ikke vært for disse frivillige ville vi ikke hatt et tilbud om barnefotball i Lambertseter. Vi er veldig takknemlige for alle de frivillige som hver eneste uke stiller opp og gjør det mulig å drive klubben vår!

Som foreldre / foresatte må vi alle støtte trenerne og laglederne i klubben. Spør gjerne hva du kan gjøre for å bidra! Dersom trinnet til ditt barn skal delta på Cup som innebærer reise, er det nødvendig å planlegge dette ordentlig. Dette kan innebære å tjene penger i forkant, skaffe overnatting, mat, rengjøring, transport osv. Når en rekke oppgaver skal løses må vi som er foreldre / foresatte stille opp på dette! Ditt engasjement behøves, det er hyggelig å være en del av støtteapparatet, og det gjør jobben for trenere og lagledere lettere!

Mangfold av kulturer og språk.

I Lambertseter har vi barn og ungdommer fra mange land. Det er viktig at vi tar godt imot alle, blir kjent med hverandre og inkluderer hverandre, slik at alle i klubben føler seg godt mottatt og som en del av klubben.

Det er ikke gratis å drive en klubb!

Det koster å drive tilbudet på Lambertseter. Kostnadene i klubben er primært rettet mot drift av banene, klubbhuset, kjøp av sportslig utstyr, dommerhonorar og deltagelse på Cup’er. Det er pga disse kostnadene at det må betales en avgift til klubben. Dersom du ikke betaler for ditt / dine barn, kan barna heller ikke delta i fotballen. Har du problemer med å betale avgiften kan du selv kontakte NAV i bydelen for å undersøke om du kan få refundert kostnadene.

Årsmøtet.

Du er velkommen på fotballens årsmøte. Dette arrangeres hvert år, og vanligvis i begynnelsen av mars. På årsmøtet legges styrets regnskap og aktiviteter for foregående år frem, samt plan og budsjett for kommende år. For at du skal ha stemmerett i årsmøtet må du være betalende medlem i klubben. Styret i fotballen velges på årsmøtet.

Går du og tenker på noe? Har du synspunkter på noe som kunne vært gjort annerledes? Vil du engasjere deg i barnefotballen? Det er behov for flere foreldre / foresatte som kan ta i et tak i klubben. Ta kontakt med klubben på epost: lif_fotball@getmail.no eller ring sportslig leder Tomas I. Larsen på 97 18 52 63 eller styreleder Tore Sandsmark på 996 33 377 Følg gjerne med på nettsidene til klubben og på Facebooksidene våre.

I Lambertseter Fotball støtter vi oss på Fairplay-reglene:


Kommentarer

Logg inn for å skrive en kommentar.