Rutiner for kioskdrift:

Oppstilling disk 25.11.18.pdf

Åpning av kiosk 27.11.18.pdf

Betalingsløsninger 27.11.18.pdf

Avslutning kiosk 27.11.18.pdf


Instruks for tilsynsvakten i LIF-hallen:


Instruks tilsynsvakt LIF hall 13.03.19.pdf


Branninstruks Brannansvarlig.pdf

 

Branninstruks Rømningsansvarlig - 06.04.18.pdf

 

Låseinstruks Lambertseter Flerbrukshall - 14.02.18.pdf


Kontaktinformasjon:

Driftsleder: Arve Moen

Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no 

Mobil: 948 18 390

Adresse til hallen er: Feltspatveien 19, 1155 Oslo


Det er etablert en fasttelefon på kontoret til tilsynsvaktene i hallen.

Nummeret på denne er 90 27 38 73.

Levert av IdrettenOnline