Rutiner for kioskdrift:

Oppstilling disk 25.11.18.pdf

Åpning av kiosk 27.11.18.pdf

Betalingsløsninger 27.11.18.pdf

Avslutning kiosk 27.11.18.pdf

Instruks for tilsynsvakten i LIF-hallen:

Instruks tilsynsvakt LIF hall 13.03.19.pdf

Branninstruks Brannansvarlig.pdf

Branninstruks Rømningsansvarlig - 06.04.18.pdf

Låseinstruks Lambertseter Flerbrukshall - 14.02.18.pdf


Kontaktinformasjon for hallen:

Driftsleder: Arve Moen

Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no 

Mobil: 948 18 390

Adresse til hallen er: Feltspatveien 19, 1155 Oslo

Det er etablert en fasttelefon på kontoret til tilsynsvaktene i hallen.

Nummeret på denne er 90 27 38 73.

Levert av IdrettenOnline