Treningsavgift i LIF
For at hjulene skal gå rundt i LIF må alle medlemmer bidra med innbetaling av treningsavgift.

Følgende satser gjelder for 2022:

 
Aldersgruppe 
 Treningsavgiftsatser
 Treningsavgift for aldersgruppen 14 år og oppover
 
  kr. 2 800,-
 
 Treningsavgift for aldersgruppen 11 år - 13 år
  kr. 2 250,-
 
 Treningsavgift for aldersgruppen 8-10 år
  kr. 1 900,-
 
 Treningsavgift for aldersgruppen 5-7 år.

  kr. 950,-
 
25 % søskenmoderasjon for barn nr. 2 og 50% for barn nr. 3

I tillegg må alle være medlem i LIF og det koster kr. 200,- pr. år.