Sportslig leder og kontaktperson:

Stein Wesenberg

E-post:  stein@triconsulting.no

Tlf: 480 50 552