Fotballstyret for 2022/2023 består av følgende personer:

 
Leder: Espen Dorg
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil: 932 05 153 

Nestleder: Børge Oustad
Mailadr: borge.oustad@gmail.com
Mobil: 938 63 978

Styremedlem: Rosie Kronstad
Mailadr: rkronstad@icloud.com
Mobil: 464 13 344

Styremedlem: Noman Ahmad
Maildr: anoman83@gmail.com
Mobil: 918 56 342

Varamedlem: Hanne Sørum
Mailadr: ihjoha99@hotmail.com
Mobil: 480 33 988