Hva er Allidrett?Peter Pan barneidrett (Allidrett) er et tilbud til barn i alderen 4 - 9 år. Allidrett vil si at man forsøker å være innom forskjellig type idrettsgrener gjennom sesongen; friidrett, fotball, håndball, turn, dans, sykling, ski, skøyter, aking etc.

Allidrett er preget av mye lek og moro. Tilbudet er allsidig aktivitet hvor man er innom mange forskjellige idretter så langt det lar seg gjøre med barnegruppen.

 Vi er mye ute, litt inne og masse i nærmiljøet på Lambertseter. Alt er i samsvar med Norges Idretts Forbunds Lover og Regler for idrettsskole/barneidrett.

Treningene foregår på onsdager, se under treningstider for mer informasjon.


Sted varierer så man får utdelt en detaljplan som danner grunnlag for aktivitet fra gang til gang. Endringer i forhold til plan formidles via e-post.

 En sesong følger skoleåret - oppstart august/september og avsluttes juni året etter. Alle sesonger avsluttes med et barneløp på 1 kilometer for alle barn i alder 4-12 år. Start og mål på Lambertseter Stadion. Diplom og medalje til alle.


Pris er kr 200,- i medlemskap som gjelder kalenderår. Treningsavgift for ett barn er kr 450,- som faktureres kr 225,- per halvår. Før søsken er det kr 75,- per halvår. Alle personers fulle navn og adresse må oppgis. Se under menyen Organisasjonsinfo og LIF medlemsskap for mer informasjon om innmelding i Lambertseter Idrettsforening.

For spørsmål ta kontakt med leder av Allidretten, Hilde Kronstrand Kvalvåg på telefon 41 46 46 21 eller e-post allidrett@lambertseterif.no