Her er oversikt over hovedstyret, valgkomité, kontrollkomité og andre relevante funksjoner i LIF:

Hovedstyret, valg- og kontrollkomité ble valgt på klubbens årsmøte som ble avholdt onsdag 14 mars 2019:

Leder: Øyvind Andersen

Mailadr: post@lambertseterif.no 
Mobilnr: 413 18 189

Nestleder: Jan Ove Patrick
Mailadr: janpat1971@gmail.com
Mobilnr: 411 07 072

Styremedlem: Andreas Watz
Mailadr: andreas.watz.privat@gmail.com
Mobilnr: 930 04 444

Styremedlem og medlemsansvarlig: Aina Sunden
Mailadr: aina.sunden@vikenfiber.no
Mobilnr: 954 88 943

Styremedlem, politiattestansvarlig og ansvarlig for utleie av klubbhuset: Rosie Kronstad
Mailadr: rkronstad@icloud.com
Mobilnr: 464 13 344

Mer om politiattester finner du her: https://lambertseterif.no/p/12265/politiattester

Styremedlem: Younes Azouggarh

Mailadr: younes.azouggarh@hotmail.com

Mobilnr: 468 59 077

Styremedlem: Stig Nygaard
Mailadr: gulltanna56@gmail.com
Mobilnr: 934 24 669

Styremedlem: Tomas I. Larsen
Mailadr: Tomas.Larsen@flisekompaniet.no
Mobil: 971 85 263

Varamedlem til hovedstyret: Bjørn Guttormsen
Mailadr: bguttorm@getmail.no
Mobil: 928 35 449

Hovedstyrets rolle- og oppgaveoversikten ligger her: Roller og oppgaver hovedstyret 2019-2020).xlsxKontaktinformasjon til gruppene:


Leder av fotballgruppa: Frode Bruun
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil:415 44 775

Leder av allidrettsgruppa: Hilde K. Kvalvåg
Mailadr: allidrett@lambertseterif.no
Mobil: 414 64 621

Leder av friidrettsgruppa: Trond Vidar Stensby
Mailadr: friidrett@lambertseterif.no
Mobil: 915 11 486

Leder av Håndballgruppa: Kjetil Vee Moen
Mailadr: handball@lambertseterif.no
Mobil: 477 00 896

Leder av innebandygruppa: Tomas I. Larsen
Mailadresse: innebandy@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Leder av Badminton: Siren Risa 

Mailadresse:  badminton@lambertseterif.no

Mobilnummer: 452 02 099

Driftsleder: Arve Moen

Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no
Mobil: 948 18 390

Kontrollkomité: 

Medlem: Tor Ivar Kanestrøm
Mailadr: torivark@gmail.com 
Mobilnr: 970 79 732

Medlem: Anders Berg
Mailadr: anders.berg@getmail.no
Mobilnr:971 93 939

Valgkomité:

Leder: Martin Jensen
Mailadr: jensen.martin@gmail.com
Mobilnr: 936 29 745 

Medlem: Espen Fjeld

Mailadr:   ef@berendsen.no

Mobilnr:  905 92 738

Vara til valgkomité: Trond Vidar Stensby

Mailadr: trond.vidar.stensby@gmail.com
Mobil: 915 11 486

 

Regnskapsfører:

Hilde Kronstrand Kvalvåg

E-post: faktura@lambertseterif.no

Revisor:

Alpha Revisjon AS
Hjemmeside: http://alpha-revisjon.no/

Levert av IdrettenOnline