Her er oversikt over hovedstyret, valgkomité, kontrollkomité og andre relevante funksjoner i LIF:

Hovedstyret, valg- og kontrollkomité ble valgt på klubbens årsmøte som ble avholdt onsdag 14 mars 2018:

Leder: Øyvind Andersen

Mailadr: post@lambertseterif.no 
Mobilnr: 413 18 189

Nestleder: Jan Ove Patrick
Mailadr: janpat1971@gmail.com
Mobilnr: 411 07 072

Styremedlem: Andreas Watz
Mailadr: andreas.watz.privat@gmail.com
Mobilnr: 930 04 444

Styremedlem, politiattestansvarlig og medlemsansvarlig: Aina Sunden
Mailadr: aina.sunden@vikenfiber.no
Mobilnr: 954 88 943

Styremedlem: Rune Næss-Johansen
Mailadr: rns@danskebank.com
Mobilnr: 928 91 333

Styremedlem: Marianne Hafnor 
Mailadr: mariannehafnor@gmail.com
Mobilnr: 957 24 361

Styremedlem: Stig Nygaard
Mailadr: gulltanna56@gmail.com
Mobilnr: 934 24 669

Styremedlem og leder av fotballen: Tomas I. Larsen
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Varamedlem til hovedstyret: Bjørn Guttormsen
Mailadr: bguttorm@getmail.no
Mobil: 928 35 449

Hovedstyrets rolle- og oppgaveoversikten ligger her: Roller og oppgaver hovedstyret.xlsx


Kontaktinformasjon til gruppene:

Leder av fotballgruppa: Tomas I. Larsen
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Leder av allidrettsgruppa: Hilde K. Kvalvåg
Mailadr: allidrett@lambertseterif.no
Mobil: 414 64 621

Leder av friidrettsgruppa: Tormod Guldvog
Mailadr: friidrett@lambertseterif.no
Mobil: 913 44 956

Leder av Håndballgruppa: Henriette Birkeland
Mailadr: handball@lambertseterif.no
Mobil: 900 65 128

Innebandy:
Kontakt enten Espen Fjeld telefon 905 92 738 eller Rune Næss-Johansen på 928 91 333
Felles mailadr: innebandy@lambertseterif.no

Badminton:

Kontakt enten Linda Jonberg på telefon 480 54 618 eller Siren Risa på 452 02 099.
Felles mailadr: badminton@lambertseterif.no

Driftsleder: Arve Moen

Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no
Mobil: 948 18 390

Utleieansvarlig for LIF sitt klubbhus: Rune Næss-Johansen, Tlf. 928 91 333
Mailadr: utleieklubbhus@lambertseterif.no

Medlemsansvarlig: Aina Sunden
Mailadr: medlemsservice@lambertseterif.no
Mobil: 954 88 943

Kontrollkomité:

Medlem: Tor Ivar Kanestrøm
Mailadr: torivark@gmail.com
Mobilnr: 970 79 732

Medlem: Øivind Tesaker
Mailadr: oivtes@online.no
Mobilnr: 952 55 864

Valgkomité:

Leder: Anders Berg
Mailadr: anders.berg@getmail.no
Mobilnr:971 93 939

Medlem: Martin Jensen
Mailadr: jensen.martin@gmail.com
Mobilnr: 936 29 745 

Medlem: Espen Fjeld
Mailadr:   ef@berendsen.no
Mobilnr:  905 92 738

Vara til valgkomité: 

Mailadr:
Mobilnr: 

Regnskapsfører:

Hilde Kronstrand Kvalvåg

E-post: faktura@lambertseterif.no

Revisor:

Alpha Revisjon AS
Hjemmeside: http://alpha-revisjon.no/

Levert av IdrettenOnline