Her er oversikt over hovedstyret, valgkomité, kontrollutvalg og andre relevante funksjoner i LIF:

Hovedstyret, valg- og kontrollutvalg ble valgt på klubbens årsmøte som ble avholdt torsdag 14 mai 2020:

Leder: Øyvind Andersen
Mailadr: post@lambertseterif.no
Mobilnr: 413 18 189

Nestleder: Jan Ove Patrick
Mailadr: janpat1971@gmail.com
Mobilnr: 411 07 072

Styremedlem: Andreas Watz
Mailadr: andreas.watz.privat@gmail.com
Mobilnr: 930 04 444

Styremedlem: Tanya Kaldestad
Mailadr: tanya.kaldestad@gmail.com
Mobilnr: 412 83 562

Styremedlem, politiattestansvarlig og ansvarlig for utleie av klubbhuset: Rosie Kronstad
Mailadr: rkronstad@icloud.com
Mobilnr: 464 13 344

Mer om politiattester finner du her: https://lambertseterif.no/p/12265/politiattester

Styremedlem: Younes Azouggarh
Mailadr: younes.azouggarh@hotmail.com
Mobilnr: 468 59 077

Styremedlem: Stig Nygaard
Mailadr: gulltanna56@gmail.com
Mobilnr: 934 24 669

Styremedlem: Tomas I. Larsen
Mailadr: Tomas.Larsen@flisekompaniet.no
Mobil: 971 85 263

Varamedlem til hovedstyret: Bjørn Guttormsen
Mailadr: bguttorm@getmail.no
Mobil: 928 35 449

Hovedstyrets rolle- og oppgaveoversikten ligger herRoller og oppgaver hovedstyret 2020-2021, sist oppdatert 11082020.xlsx


Driftsleder: Arve Moen
Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no
Mobil: 948 18 390

Kontaktinformasjon til gruppene:

Leder av Fotballgruppa: Frode Bruun
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil:415 44 775

Leder av Allidrettsgruppa: Hilde K. Kvalvåg
Mailadr: allidrett@lambertseterif.no
Mobil: 414 64 621

Leder av Friidrettsgruppa: Endre Klungland
Mailadr: friidrett@lambertseterif.no
Mobil: 400 72 672

Leder av Håndballgruppa: Jan Erik Balstad
Mailadr: handball@lambertseterif.no
Mobil: 468 99 025

Leder av Innebandygruppa: Tomas I. Larsen
Mailadresse: innebandy@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Leder av Badmintongruppa: Roger Sagen
Mailadresse: badminton@lambertseterif.no
Mobil: 97097899

Kontrollutvalg: 

Medlem: Tor Ivar Kanestrøm
Mailadr: torivark@gmail.com
Mobilnr: 970 79 732

Medlem: Anders Berg
Mailadr: anders.berg@getmail.no
Mobilnr: 971 93 939

Vara: Aina Sunden
Mailadr: aina.sunden@vikenfiber.no
Mobilnr: 95488943

Valgkomité:

Leder: Martin Jensen
Mailadr: jensen.martin@gmail.com
Mobilnr: 936 29 745

Medlem: Siren Risa
Mailadr: siren.risa@getmail.no
Mobilnr: 452 02 099

Medlem: Fredrik Mæhlen
Mailadr: fredrik.mehlen@gmail.com
Mobilnr: 482 16 478

Vara: Trond Vidar Stensby
Mailadr: trond.vidar.stensby@gmail.com
Mobilnr: 915 11 486

Regnskapsfører:

Hilde Kronstrand Kvalvåg

E-post: faktura@lambertseterif.no

Revisor:

Alpha Revisjon AS
Hjemmeside: http://alpha-revisjon.no/


Levert avIdrettenOnline