Her er oversikt over hovedstyret, valgkomité, kontrollutvalg og andre relevante funksjoner i LIF:

Hovedstyret, valg- og kontrollutvalg ble valgt på klubbens årsmøte som ble avholdt onsdag 23 mars 2022:

Leder: Øyvind Andersen
Mailadr: post@lambertseterif.no
Mobilnr: 413 18 189

Nestleder: Younes Azouggarh
Mailadr: younes.azouggarh@hotmail.com
Mobilnr: 468 59 077 

Styremedlem, politiattestansvarlig og ansvarlig for utleie av klubbhuset: Rosie Kronstad
Mailadr: rkronstad@icloud.com
Mobilnr: 464 13 344

Mer om politiattester finner du her: https://lambertseterif.no/p/12265/politiattester

Styremedlem: Andreas Watz
Mailadr: andreas.watz.privat@gmail.com
Mobilnr: 930 04 444

Styremedlem: Marita Opheim
Mailadr: Maritaopheim79@gmail.com
Mobilnr: 907 68 486

Styremedlem: Fredrik Molden
Mailadr: 
fredrik.molden@gmail.com 
Mobilnr: 932 67 927

Styremedlem: Stig Nygaard
Mailadr: gulltanna56@gmail.com
Mobilnr: 934 24 669

Styremedlem: Tomas I. Larsen
Mailadr: Tomas.Larsen@flisekompaniet.no
Mobil: 971 85 263

Varamedlem til hovedstyret: Bjørn Guttormsen
Mailadr: bguttorm@wemail.no
Mobil: 928 35 449

Varamedlem til hovedstyret: Therese Ender-Søvik
Mailadr: 
endersovik.therese@gmail.com 
Mobil: 473 18 875

Varamedlem til hovedstyret: Torbjørn Andersen
Mailadr: 
torbjornandersen2@gmail.com 
Mobil: 951 32 730

Hovedstyrets rolle- og oppgaveoversikten ligger her: Roller og oppgaver hovedstyret 2022-2023.pdf

Driftsleder: Arve Moen
Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no
Mobil: 948 18 390

Kontaktinformasjon til gruppene:

Leder av Fotballgruppa: Espen Dorg
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil: 932 05 153

Leder av Allidrettsgruppa: Hilde K. Kvalvåg
Mailadr: allidrett@lambertseterif.no
Mobil: 414 64 621

Leder av Friidrettsgruppa: Endre Klungland
Mailadr: friidrett@lambertseterif.no
Mobil: 400 72 672

Leder av Håndballgruppa: Stine Mikkelsen
Mailadr: handball@lambertseterif.no
Mobil: 473 60 307 

Leder av Innebandygruppa: Tomas I. Larsen
Mailadresse: innebandy@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Leder av Badmintongruppa: Roger Sagen
Mailadresse: badminton@lambertseterif.no
Mobil: 97097899

Kontrollutvalg: 

Medlem: Tor Ivar Kanestrøm
Mailadr: torivark@gmail.com
Mobilnr: 970 79 732

Medlem: Lars Thue
Mailadr: lars.thue@bi.no
Mobilnr: 464 10 647

Vara: Aina Sunden
Mailadr: aina.sunden@vikenfiber.no
Mobilnr: 95488943

Valgkomité:

Leder: Martin Jensen
Mailadr: jensen.martin@gmail.com
Mobilnr: 936 29 745

Medlem: Siren Risa
Mailadr: risasiren@gmail.com
Mobilnr: 452 02 099

Medlem: Fredrik Mæhlen
Mailadr: fredrik.mehlen@gmail.com
Mobilnr: 482 16 478

Vara: Trond Vidar Stensby
Mailadr: trond.vidar.stensby@gmail.com
Mobilnr: 915 11 486

Regnskapsfører:

Vara: Hilde Kronstrand Kvalvåg
Mailadr: faktura@lambertseterif.no
Mobilnr: 414 64 621

Revisor:

Alpha Revisjon AS
Hjemmeside: 
http://alpha-revisjon.no/