Konfirmasjon. (June S.)


Arrangør: Utleie av klubbhus