Her er gjeldende Instruks for tilsynsvakten i LIF-hallen:


Instruks for tilsynsvakt 17.04.18.pdf

Sjekkliste for tilsynsvakt 17.04.18.pdf


Branninstruks Brannansvarlig - 06.04.18.pdf

Branninstruks Rømningsansvarlig - 06.04.18.pdf


Låseinstruks Lambertseter Flerbrukshall - 14.02.18.pdf


Kontaktinformasjon:

Driftsleder: Arve Moen

Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no 

Mobil: 948 18 390

Adresse til hallen er: Feltspatveien 19, 1155 Oslo


Det er etablert en fasttelefon på kontoret til tilsynsvaktene i hallen.

Nummeret på denne er 90 27 38 73.
Levert av IdrettenOnline