Sommeravslutning J2010/11 håndball

Arrangør: Utleie Klubbrommet