Protokoll fra årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 24. Mar 2022

Her er protokollen fra årsmøtet i Lambertseter IF som ble avholdt 23. mars 2022:

01 Protokoll LIF årsmøte 2022.pdf


Her er sakslisten og alle saksdokumentene fra årsmøtet:

02 Saksliste og saksdok LIF årsmøte 2022.pdf


Her er gruppenes årsmeldinger:

03 Gruppenes årsmeldinger LIF 2022.pdfGruppenes årsmeldinger

Postet av Lambertseter IF den 23. Mar 2022

I Lambertseter IF har vi grupper for fotball, friidrett, allidrett, innebandy, håndball og badminton. Her kan du lese om aktiviteten i gruppene det siste året:

Gruppenes årsmeldinger 2021.pdfSaksliste og saksdokumenter til årsmøtet

Postet av Lambertseter IF den 16. Mar 2022

Årsmøtet til Lambertseter IF avholdes onsdag 23.03.2022 kl. 19:00 i klubbrommet i 2. etasje i Lambertseter flerbrukshall.


Saksliste:

1. Godkjenne de stemmeberettigede

2. Velge dirigent

3. Velge protokollfører

4. Velge to medlemmer til å underskrive protokollen

5. Godkjenne innkallingen

6. Godkjenne sakslisten

7. Godkjenne forretningsorden

8. Behandle årsberetningen

9. Behandle regnskapet i revidert stand

10. Behandle forslag og saker: Ingen forslag eller saker er kommet inn

11. Fastsette medlemskontingent og gi gruppene fullmakt til å fastsette treningsavgifter

12. Vedta budsjett

13. Behandle organisasjonsplan 

14. Valg:

a) Nestleder i styret (for 2 år)

b) Tre styremedlemmer (for 2 år)

c) Tre varamedlemmer til styret (for 1 år)

d) Kontrollutvalg; to medlemmer og ett varamedlem for 1 år           

e) Gi styret fullmakt til å oppnevne representanter til ting og møter i de organisasjonsledd idrettslaget har representasjonsrett til

f) Valgkomité; tre medlemmer og ett varamedlem for 1 år

g) Gruppestyrer for fotball, friidrett, håndball og badminton, samt gi hovedstyret fullmakt til å til å supplere gruppestyrene etter behov, etter forslag fra gruppene 

15. Engasjere revisor


Saksdokumenter:

Saksdokumenter årsmøte 2022.pdf


Kontrollutvalgets beretning, valgkomiteens innstilling til styre og kontrollutvalg, styrets forslag til valgkomite, forslag til gruppestyrer fra gruppenes årlige møter og gruppenes årsmeldinger vil bli lagt frem på årsmøtet.


Klubbens lover:

Lover-lambertseter-idrettsforening-sist-oppdatert-18.03.2021.pdf


Mvh styret i Lambertseter IFLambertseter fotball inviterer jenter mellom 6 og 13 år til åpen dag søndag 20 mars.

Postet av Lambertseter IF den 8. Mar 2022

Lambertseter fotball inviterer jenter mellom 6 og 13 år til lek med ball søndag 20. mars kl. 13 – 15 inne i flerbrukshallen. For den eldste gruppen blir det fotballkamper siste del av økta. De yngste mer lekpreget aktivitet.

Dette er for både LIF sine egne jentespillere og jenter som har lyst til å utforske gleden med å drive med ball i beina.

Hallen er åpen fra kl. 12.30 for registrering.

Påmelding sendes på e-post til post@lambertseterif.no

Husk å ta med innesko og drikkeflaske.


Åpen-dag-20.-mars.pdf