Fotballens årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 26. Feb 2021

Her er saksliste og saksdokumenter til årsmøtet i fotballgruppa til Lambertseter IF, som er tirsdag 2. mars kl. 19:00. Møtet gjennomføres digitalt. De som melder seg på (til post@lambertseterif.no), mottar lenke til årsmøtet på e-post.

Saksliste

1. Godkjennelse av de stemmeberettigede

2. Godkjennelse av innkalling

3. Godkjennelse av sakslisten

4. Valg av dirigent og referent

5. Valg av to til å underskrive protokollen

6. Fotballgruppas årsberetning for 2020 og årsplan for 2021

7. Regnskap 2020

8. Forslag til budsjett 2021

9. Treningsavgifter for 2021

10. Valg:

Styre

Alle styremedlemmer og leder ble valgt for 1 år i 2020.

Fotballstyret oppnevnes av hovedlagets årsmøte, etter forslag fra årsmøtet i fotballgruppa. Forslag til styre – velges for 1 år:

a. Leder: Anders Berg

b. Nestleder: Børge Oustad

c. Linda Jonberg

d. Stine-Lise Skogbakken

Valgkomité

11. Forslag:

a. Styret gis rett til å oppnevne de representanter til ting og møter i de organisasjoner idrettslaget er tilsluttet, og hvor fotballgruppa representerer klubben.

b. Styret gis rett til å fremme kandidater til å supplere styret ved behov (overfor årsmøtet i hovedlaget, eller hovedstyret hvis det skjer etter årsmøtet i hovedlaget), for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til flere kandidater.

c. Styret gis rett til å oppnevne valgkomité for det tilfelle at fotballgruppas årsmøte ikke finner frem til kandidater.

Her er årsregnskap for 2020 og forslag til budsjett for 2021:

Årsregnskap Lambertseter IF Fotball 2020.pdf

Her er årsberetning for 2020 og forslag til treningsavgifter for 2021:

Årsberetning Lambertseter IF Fotball 2020.pdfInnkalling til årsmøte

Postet av Lambertseter IF den 16. Feb 2021

Hovedstyret innkaller herved til årsmøte i Lambertseter Idrettsforening. Det holdes kl. 19:00 torsdag 18. mars 2021. Det vil bli gjennomført digitalt via videokonferanse.

Saker som et medlem ønsker tatt opp på årsmøtet, må sendes hovedstyret innen 3. mars til post@lambertseterif.no
Saksliste og saksdokumenter vil bli gjort tilgjengelig for medlemmene senest én uke før årsmøtet her på klubbens nettsider.

Alle som ønsker å delta på årsmøtet må melde seg på til post@lambertseterif.no innen 14. mars. Behovet for påmelding skyldes at årsmøtet skal gjennomføres digitalt. De som melder seg på innen fristen vil motta en e-post med lenke som gir tilgang til årsmøtet.

Dersom noen har spørsmål, kommentarer, endringsforslag eller benkeforslag til sakene, oppfordres det til å oversende disse til hovedstyret på e-post til post@lambertseterif.no senest et par dager før møtet. Dette vil lette gjennomføringen for dirigenten, og vil bidra til en bedre behandling av sakene på årsmøtet.

For å ha stemmerett må medlemmet ha fylt 15 år, vært medlem av idrettslaget i minst én måned, og ha oppfylt medlemsforpliktelsene. Medlemmer under 15 år har møte- og forslagsrett.

Velkommen til årsmøte! Mvh styret i Lambertseter IF


Treninger åpnes igjen

Postet av Lambertseter IF den 2. Feb 2021

Følgende gjelder for idretten i Oslo og for Lambertseter IF fra og med onsdag 3. februar:
Barn og unge til og med ungdomsskolealder (født 2005 og senere) kan benytte innendørs idrettsanlegg til organisert trening. I tråd med dette åpner Lambertseterhallen igjen for treninger fra og med onsdag 3. februar, med de samme smittevernrutiner som før.
På utendørsanleggene åpnes det opp for organisert trening for barn og unge under 20 år.
Det er unntak fra anbefalingen om 1 meters avstand når det er nødvendig for å drive med aktiviteten. Kontakt er mao. tillatt ved spilling o.l. Det gjelder både inne og ute for aldersgruppene nevnt ovenfor.
Det er fremdeles stengt for organisert idrett for voksne på alle anlegg. Det er heller ikke tillatt med egenorganisert trening i større grupper for denne aldersgruppen. Voksne kan bruke utendørsanleggene på egenhånd, så lenge de overholder 2 meter avstand til andre på anlegget.
Alle arrangementer, både innendørs og utendørs, er fortsatt forbudt. Dette innebærer at alle kamper, turneringer, konkurranser, samlinger eller lignende utgår inntil videre. Det inkluderer treningskamper og seriekamper.