Styret i LIF friidrett for 2017/2018 består av:


Styreleder: Tormod Guldvog
Mailadr : friidrett@lambertseterif.no
Mobil : 913 44 956

Sekretær/kommunikasjonsansvarlig: Anders Jerberg
Mailadr: jernbergebirgeburger@hotmail.com
Mobil: 990 90 505

Arrangementsansvarlig: Shahid Aasmund Skar
Mailadr: shahid.skar@outlook.com
Mobil: 938 09 388

Sportslig ansvarlig/Trenerkoordinator: Vegard Rooth
Mailadr: vegard.rooth@gmail.com
Mobil: 974 94 789

Styremedlem: Marius Rooth
Mailadr: marius@rooth.no
Mobil: 938 09 388

Kasserer (ikke medlem av styret): Frode Sagen
Mailadr: fr-sage@online.no

Medlemsansvarlig: Trond Vidar Stensby
Mailadr: trond.vidar.stensby@gmail.com
Mobil: 993 59 008

Powered by: Bloc