Her er oversikt over hovedstyret, valgkomité, kontrollkomité og andre relevante funksjoner i LIF:

Hovedstyret, valg- og kontrollkomité ble valgt på klubbens årsmøte som ble avholdt tirsdag 21 mars 2017:

Leder: Jan Ove Patrick
Mailadr: post@lambertseterif.no
Mobilnr: 411 07 072

Nestleder: Øyvind Andersen
Mailadr: oyvind.andersen@getmail.no
Mobilnr: 413 18 189

Styremedlem: Andreas Watz
Mailadr: andreas.watz.privat@gmail.com
Mobilnr: 930 04 444

Styremedlem: Aina Sunden
Mailadr: aina.sunden@vikenfiber.no
Mobilnr: 954 88 943

Styremedlem: Fabian Gomez
Mailadr: fabian.abueggomez@gmail.com
Mobilnr: 924 90 844

Styremedlem: Stine Nilsen
Mailadr: stinev.nilsen@gmail.com
Mobilnr: 450 39 977

Styremedlem: Stig Nygaard
Mailadr: gulltanna56@gmail.com
Mobilnr: 934 24 669

Styremedlem og leder av fotballen: Tomas I. Larsen
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Varamedlem: Ingen siden Tomas I. Larsen tok over som styremedlem fra 1. Januar 2018 i forbindelse med at Arve gikk ut av styret.

Hovedstyrets rolle- og oppgaveoversikten ligger her: Roller og oppgaver hovedstyret.xlsx


Diverse funksjoner som ikke er en del av hovedstyret:

Leder av fotballgruppa: Tomas I. Larsen
Mailadr: fotball@lambertseterif.no
Mobil: 971 85 263

Leder av allidrettsgruppa: Hilde K. Kvalvåg
Mailadr: allidrett@lambertseterif.no
Mobil: 414 64 621

Leder av friidrettsgruppa: Tormod Guldvog
Mailadr: friidrett@lambertseterif.no
Mobil: 913 44 956

Innebandy:
Kontakt enten Espen Fjeld telefon 905 92 738 eller Rune Næss-Johansen på 928 91 333
Mailadr: innebandy@lambertseterif.no

Leder av Håndballgruppa: Einar Bergsaker 
Mailadr: handball@lambertseterif.no
Mobil: 917 04 713

Prosjektleder: Bjørn Guttormsen
Mailadr: bguttorm@getmail.no
Mobil: 928 35 449

Driftsleder: Arve Moen
Mailadr: driftsleder@lambertseterif.no
Mobil: 948 18 390

Utleieansvarlig for LIF sitt klubbhus: Fabian Gomez, Tlf. 924 90 844
Mailadr: utleieklubbhus@lambertseterif.no

Medlemsansvarlig: Aina Sunden
Mailadr: medlemsservice@lambertseterif.no
Mobil: 954 88 943

Kontrollkomité:

Medlem: Tor Ivar Kanestrøm
Mailadr: torivark@gmail.com
Mobilnr: 970 79 732

Medlem: Øivind Tesaker
Mailadr: oivtes@online.no
Mobilnr: 952 55 864

Valgkomité:

Leder: Per-Kristian Overvik
Mailadr: per-kristian.overvik@betonmast.no
Mobilnr: 976 81 963

Medlem: Anders Berg
Mailadr: anders.berg@getmail.no
Mobilnr: 971 93 939

Medlem: Marianne Hafnor
Mailadr: mariannehafnor@gmail.com
Mobilnr: 957 24 361

Vara til valgkomité: Espen Fjeld
Mailadr: ef@berendsen.no
Mobilnr: 905 92 738

Regnskapsfører:

Grant Thornton Økonomiservice AS
Hjemmeside: http://www.grantthornton.no/

Revisor:

Alpha Revisjon AS
Hjemmeside: http://alpha-revisjon.no/

Powered by: Bloc