Lambertseter Idrettsforening (LIF) stiftet 10. april 1945.


Besøksadresse: Feltspatveien 21, 1155 Oslo
(innkjøring fra Glimmersvingen ved baksiden av Lambertseter Skole/Lambertseter Stadion)


Postboksadresse: Postboks 35 Lambertseter, 1101 Oslo


Organisasjonsnummer: 983921345


Bank kontonummer hovedlaget: 6062.05.33443


Bank kontonummer allidretten: 6062.05.33435


Bank kontonummer friidrettsgruppa: 6062.05.12780


Bank kontonummer fotballgruppa: 6062.05.33427


E-post: post@lambertseterif.no

Powered by: Bloc