Hva koster dette?

Prisen er kr 600,- for hele sesongen som inkluderer medlemskap i Lambertseter Idrettsforening. 

Enkeltmedlemskap til kr 550,- og treningsavgift kr 50,-

Ønsker man familiemedlemskap er det kr 50,- per barn for allidrett og kr 800,- for hele familien som medlemmer i klubben. (To barn = totalt kr 900,- for en hel sesong)


Hvordan melder jeg mitt barn på?

Påmelding gjøres via Min Idrett:  www.minidrett.no  

Du velger Idrettsskolen som gruppe under Lambertseter Idrettsforening. Når dere har registrert barnet med nødvendig informasjon (husk din e-post adresse), vil din søknaden få status "under behandling". Lambertseter IF mottar ditt ønske om medlemskap og behandle den innen kort tid. Så vil du motta en faktura fra Lambertseter IF ved allidrett/Idrettskole som du betaler innen forfall. Først når betalingen er foretatt er medlemskapet komplett.


Noe jeg må huske på?

I perioder ønsker vi å ta bilder av barna under aktivitet. Dette for bruk i egen reklame. Vi ønsker derfor at dere logger dere inn igjen i Min Idrett når registeringen er gjennomført for å merke av under samtykkeerklæring om bilde tagning eller ikke.


Trenger du hjelp?
Har du spørsmål så ta kontakt med leder for allidretten Hilde Kronstrand Kvalvåg på telefon 41 46 46 21 eller mail allidrett@lambertseterif.no eller med medlemsservice.

Powered by: Bloc