Lambertseter Idrettsforening (LIF) stiftet 10. april 1945.


Besøksadresse Lambertseter klubbhus: Feltspatveien 21, 1155 Oslo 

(innkjøring fra Glimmersvingen ved baksiden av Lambertseter Skole/Lambertseter Stadion)


Besøksadresse Lambertseter flerbrukshall: Feltspatveien 19, 1155 Oslo


Postboksadresse: Postboks 35 Lambertseter, 1101 Oslo


Organisasjonsnummer: 983921345


Bank kontonummer Hovedlag: 6062.05.33443

Bank kontonummer Allidrett: 6062.05.33435

Bank kontonummer Friidrett: 6062.05.12780

Bank kontonummer Fotball: 6062.05.33427

Bank kontonummer Innebandy: 6062.05.33559

Bank kontonummer Håndball: 6062.05.33567


E-post: post@lambertseterif.no


 

Powered by: Bloc